Kara amiko/amikino!

Plezure ni trovas vin denove ĉe ni en “Parolu, mondo!” .
Hodiaŭ vi spektas la lastan parton de la bonega prelego de Anna Lowënstein pri “La Fontoj de la Mastro de l’ ringoj”. Se vi hazarde ne spektis la unuan parton, ĝi estas (kaj restas) je dispono en nia elsendo de la 6-a de septembro. Ĉefe por ĉiuj, kiuj ŝatas tiun verkon de Tonkien, tiu prelego estas ege grava! Sed se vi ne tiom interesiĝas pri la verko, valoras la penon ĉefe audi la bonan Esperantan fluecon de la prelegintino!
Anna Lowënstein prelegis en Dua Vivo.
Sinjoro Murata kazujo sendis al ni valoran materialon. “La sonoriloj de l’ paco”! Vi spektos emociigan japanan koruson! Pasintsemajne vi ĝuis la unua parton kaj hodiaŭ vi ricevas la duan.
Kaj al nia “Amikejo” – via spaco en nia programo!- nia amiko Blua Ĉielo sendis materialon pri la handikapulaj olimpikoj.
Ĝuste por vi “Parolu, mondo!”-elsendoj adas kaj adas! Do vi “kulpas pri tio”
Tamen, ne preokupiĝu! Estas profitedona kulpo, estu certa. Se al vi plaĉos taksi komentojn pri nia laboro, bonvolu sinturni al rede@radioboanova.com.br
Jen! Iru tuj al http://parolumondo.com/ kaj bonan distriĝon!
Akceptu la brakumon de Emilio Cid kaj Mirna Marino.