Emilio Cid preparis por vi la tiom atendatan prelegon de Anna Lowënstein en Dua Vivo (julio 2008) pri la Fontoj de la Majstro de l’ ringoj. En ĝi, ŝi parolas pri la biografio, personaj trajtoj kaj kuriozaĵoj de la verkinto Tonkien. Tiu prelego estis riĉigita per afiŝoj.

Dum la prelego de Anna kaj Bea en la roterdama kongreso (kiun vi spektis en nia programo antaŭ nelonge) multaj ĉeestantoj interesiĝis pri la eblecoj de Dua Vivo kaj ĉefe volis spekti ion ajn de la jam prezentitaj prelegoj, kunvenoj kaj kursoj tie. Do “Parolu, mondo!” disponigas al vi hodiaŭ la unuan parton de tiu interesa prelego (proksimsabate vi ricevos la daŭrigon). Jen do la ŝanco por ke ĉiuj, kiuj ne ĉeestis en la Dua Vivo-prelego de Anna (certe multaj!) kaj ĉiuj scivolemaj pri kia estas Dua Vivo konatiĝu kun tiu “fantazia realaĵo”. Krom tio, Emilio Cid prezentas la duan kaj finan parton de la kunveno “Metiejo kun Edukado.net”, en la U.K-o/Roterdamo kaj materialon senditan de Sr-o Murata Kazujo, al kiu ni kore dankas, pri prezento en la 2007-a Jokohama Kongreso. Temas pri koruso de la elementa lernejo SEIBI, japanio, kantanta “Sonorilo de l’ pacoj”.
Ne forgesu pri nia AMIKEJO – kiu estas via spaco en nia programo – al kiu vi povas kaj nepre devas sendi voĉan aŭ videan materialon! Konigu al la mondo viajn produktaĵojn!
Fine, mi, Mirna Marino, devas elkore danki al mia partnero Emilio Cid pro lia sindediĉo, entuziasmo kaj scioj! Sen li, nia programo ne tiom rapide, teknike kaj riĉenhave voluiĝus! J
Prenu vian manĝeton kaj alklaku nian adreson http://parolumondo.com
Akceptu la brakumon de Emilio Cid kaj Mirna Marino.