En la 21-a de aŭgusto 2006, nia radio-programo naskiĝis...do ĝi ĵus datrevenis! Jen 2-jara programo! Festu kun ni! ;-)

Emilio Cid preparis novan televidan elsendon rilate al la Roterdama U.K-o Ĉi-foje temas pri programero ene de la Kleriga Lundo - “Dua Vivo” – prelego de Anna Löwenstein, Beatrice Allée kaj Bent Holm-Lausen (la kreinto de Esperanto-lando en DV) kun la partopreno de Emilio Cid per Skajpo-alvoko el Brazilo.
Al tiu prelego ĉeestis pli ol 50 partoprenintoj, kiuj akompanis la priskribon pri la interreta virtulejo kaj spektis la Duan Vivan mondon pere de granda ekrano.
Beatrice kaj Emilio promenis tra la ludo per siaj “avataroj”.
Spektu ĝin!
En la radia elsendo, “Parolu, mondo!” konigas vin al la simpatia kaj valora samideano Affonso Soares, el Brazilo. Affonso estas batalanto pri la idearo de Esperanto (lingva kaj homaranisma) de pluraj jaroj kaj fervora aganto por la Spiritisma Doktrino. Konfesinde, kara aŭkultanto, Mirna Marino emociiĝis dum tiu intervjuo pro la admiro, kiun ŝi nutras por tiu esperantisto.
D-ro Paulo Sergio Viana ĉeestas en tiu elsendo per unu tre interesa teksto: “Kiel trakti idojn? Kiel trakti lingvolernantojn?” registrita de Jianping Zhao, nia belvoĉa ĉina radiparolisto, al kiuj ni varme dankas pro la partnereco.
Vi ĝuas la muzikon de nia karmemora brazila kantisto Dorival Caymmi per saŭdada homaĝo pro lia ĉisemajna forpaso. Aŭdu la belan “Acalanto” kaj konatiĝu kun la traduko de Sylla Chaves kaj Floriano Pessoa por tiu bela teksto. Kantu kaj lulkantu! ;-)
Kaj nia “Amikejo” estas je via dispono! Amikejo estas via spaco en nia programo. Emilio Cid diligente eksplikas por vi la paŝojn por voca registro kaj pri la arto filmi vin mem aŭ viajn laŭvolajn aferojn. Sufiĉas, ke vi alklaku la bildon de “Amikejo” en nia paĝo...
Same je via dispono nia “Agendo”. Sendu al ni la disanoncon de via E-evento, kongreso, renkontiĝo...
Fine, kara amiko/amikino, mi dankas vin pro la atento kaj akompano al nia laboro.
Pli kaj pli ĝi maturiĝas kaj atendas vian reagon!
Nun, tuj alklaku ĉe http://parolumondo.com ! Dankon!
Amike viaj, Emilio Cid kaj Mirna Marino.