Gekaraj!

 
Kiel sciate, mi cxeestis en Roterdamo. Malgraŭ la fakto, ke mi ne trovis ĝuste tion, kion mi revis tie, mi, tamen, klopodis gardi kelkajn momentojn per filmado, laŭ peto de nia amiko Emilio Cid. Kaj jen do unu el tiu rezultoj hodiaŭ en nia programo: MOVADA FOIRO!
Ĝuste en la unua tago de la Kongreso, vespere, ekde la 7-a, tro da homoj ŝultro-ĉe-ŝultro iris kaj revenis de budo al budo, serĉante informojn pri la asocioj kaj ties celoj en esperantujo. Unu el tiuj paŝintaj homoj estis mi, Mirna Marino. Mi kaj mia fidela “amiko”, mia kamerao “kamon” (alludo al la esprimo em la angla: come on ;-) 
De budo al budo, mi sukcesis alparoli al la movadanoj kaj iom scii pri iliaj celoj kaj agadoj.  Bedaurinde, mi ne sukcesis intervjui la elpensinton de tiu bona kongresa momento, nia kara Anna Lowënstein, pro la fakto, ke ĉe ŝia tablo estis ĉiam multaj personoj.
 
Akompanu do tiun filmon en nia televida parto. Kompreneble, mi nur filmis partojn de la Kongreso; la tuta posta laboro restas ĉe la manoj de Emilio Cid – al kiu mi kordankas pro la amikeco kaj teknika lerteco!   Kaj dankon al tiuj esperantistoj, kiuj tiam akceptis min kaj mian kameraon kaj parolis kun mi pacience kaj samideane.
Ankoraŭ en la televida parto de nia elsendo, vi spektas la filmon pri la IJK en Vjetnamo 2007 kaj la muzikan videon de nia mirinda artisto Gianfranco Molle – La fiŝkaptisto, kiu baldaŭ lanĉos novan laboron.
 
En la radioelsenda parto, vi ricevas la instruojn de la budhanoj, ĝuas ĉinan fablon kaj aŭdas la rimarkojn de Paulo Sergio Viana pri la literaturo de Ĉehov, tio per la bela kaj neforgesebla voĉo de Jianping Zhao. 
 
Estu bonvena ĉe nia programo! Sufiĉas unu alklako tie ĉi: http://parolumondo.com
 
Dankon pro via akompano! 
 
Akceptu la amikajn brakumojn de Emilio Cid kaj Mirna Marino.