Kara aŭskultanto!

Unu el la ĝojoj en la vivo estas trovi amikecon, veran kaj realan amikecon!
 
Alproksimiĝas la naskiĝdatreveno de nia radio-programo "Parolu, mondo!" kaj tiam ĝi do fariĝos 2 jara bebeto...tial mi, kiel diligenta patrino, devas atenteme karesi kaj nutri ĝin ĉiutage por ke ĝi kresku forta kaj fidanta pri pli bona estonteco. Feliĉe mi trovis "kunpartneran patron" tiom diligenta rilate al nia bebeto kiel mi volis – li estas Emilio Cid!
Neniam estus troe danki al li pro la volo rigardi samdirekten kaj fidi je iu pli bona mondo kaj eblecoj por Esperanto. Same neniam estus troe danki al li elkore pro la helpoj, kaj ili estas multegaj! Dankon, kara Emilio Cid!
 
En tiu unua programo de aŭgusto li prezentas la festparoladon de la simpatia Humphrey Tonkin dum la malfermo de nia ĵuspasinta U.K-o en Roterdamo. Humphrey trarigardas la historion de UEA kaj invitas nin al pripensado de iu pli fruktodona estonteco por ĝi.
 
Kaj en la paĝo de nia radio-programo vi trovos videan fragmenton de unu el la plej bonaj prelegoj de la kongreso!  ~Kiel propagandi pri Esperanto~ estis ĝia titolo sed tamen Humphrey vere parolis pri la arto de la oratora prezentado...kaj li estas gaja!  Dum vi spektos tiun videon perceptu iun viglan ridegon de virino - tiu estas mi! 
 
Indas vere pripensi la vivon fojfoje; mirindas repensi pri niaj agoj kaj reagoj, pri niaj vivelektoj... de nun "Parolu, mondo!" iras laŭ tiu vojo – renoviĝo! Vi estas ege bonvena ĉe ni kaj ĉefe viaj ideoj kaj sugestoj estos por ni elmontro de amikeco. Ni, mi kaj Emilio, estas brazilanoj! Niaj koroj verdas+flavas+bluaskajblankas! Ni estas sudamerikanoj! Ni estas simplaj homoj, kiu rigardas antaŭen kun espero ĉe kore...espero kaj homaranismo!
 
Donu al ni vian manon! Venu kun ni! ;-)
 
"Parolu, mondo!" je dispono ĉe
 
Via, Mirna Marino