Kara aŭskultanto de Ipernity:

   En aŭgusto nia radio-programo datrevenas! Ĝi fariĝos 2-jara! Tial la skipo de “Parolu, mondo!” planas novaĵojn, kelkaj vere surprizigajn! Atendu!
 
    Mi estas survoje al Eŭropo, ĉar la 93-a U.K-o atendas min! Ho, kor’! Kion mi atendu de tiu U.K-o? Mi ricevis konsilojn de kelkaj amikoj ĉi-tie, ĉefe de la ege sperta kongresano, Jianping Zhao, kaj pro tio mi dankas al li kaj al ĉiuj.
 
 Sed dum tiu periodo nia radio-programo sekve prezentos ĉiusabate siajn elsendojn. 
Nia kara amiko Emilio Cid de nun zorgas, produktas kaj prezentas ĝin! Mi petas vian aplaŭdon!
         
      Ne forgesu la vortojn de Zamenhof pri la valoro de la U.K-o: bonvole prenu mian manon tie se vi ankaŭ cxeestos en ĝi.
 
          Nia elsendo de la 12-a de julio estas emociiga, ĉefe por la azianoj. Kial?
Antaŭ 137 jaroj naskiĝis unu el la fondintoj de Oomoto: Onisaburo Deguchi. Vi konatiĝos kun lia vivo en nia ero Biografioj. Kaj en la programero pri Oomoto vi konatiĝas kun la ĉefaj elementoj de la japana filozofio. Krom tio, nia radio-programo omaĝas la karmemoran korean samideanon Lee Chong-Yeong en la voĉa elsendo kaj per video, kiu estas kreaĵo de Emilio Cid. Mi konfesas al vi, ke mi ploris iomete, ĉar mi estas emocia homo. Spektu ĝin kaj sendu viajn komentojn al nia amiko Emilio!
 
          Omaĝe al nia nacia kongreso de Esperanto – BKE – “Parolu, mondo!” disaŭdigos nian himnon “La Espero”! Sukceson al la 43-a BKE, en Fortaleza, Ceará.
 
          Mi dankas al vi pro la akompano al nia laboro kaj, kiel kutime, viaj rimarkoj estas ege bonvenaj per la adreso de Rede Boa Nova: rede@radioboanova.com.br .
Jen nia laboro cxe: http://parolumondo.com
 
          Jam sopire, kun saŭdado en la koro, mi ĝisrevidas! Ĝis aŭgusto! Aŭ ĝis la U.K-o!
 
          Via radiparolisto, Mirna Marino