Karaj amiko-ino:

 Mi ege gxojas retrovi vin ĉiusemajne pere de nia radio-programo! Koran dankon pro via akompano kaj amikeco al ni!
 
En tiu ĉi sabata elsendo ni festas la centjariĝon de la alveno de la unuaj japanaj enmigrantoj al Brazilo. Tio okazis en la 18-a de junio 1908.  Tiam, frumatene, la japana ŝipo "Kasato Maru" ankris en la haveno de la urbo Santos, ŝtato San-Paulo, kun cent sesdek kvin familioj, venintaj el Japanujo, por labori tie ĉi en kafo-plantejoj.  Ties disvolviĝo kaj neordinara progreso multe ŝuldas al la sindono kaj al la teknikoj enkondukitaj de tiuj enmigrintoj. 
Post la komenco de la unua mondmilito, en 1914, tiam pli kaj pli kreskis la nombro de la japanaj rifuĝintoj en Brazilo kaj nuntempe, oni trovas ĉi tie la plej grandan niponan kolonion en la mondo ekster Japanujo.  Brazilo fariĝis la dua hejmo de la japanoj; do omaĝe al tio, nia radio-programo "Parolu, mondo!" sendas siajn brakumojn kaj kisojn al la japanaj geaŭskultantoj, speciale al "Bonulo", mia nova amiko en "Dua Vivo"!  En tiu ludo, li posedas terenon "Verda babilejo", el kiu li elsendas nian radio-programon per iu tre ĉarma radio-aparato, al nia simpatia amiko Harada Tsukuru...  Mi elkore dankas al ĉiuj japanaj amikoj, kiuj akompanas nian programon kaj invitas vin daŭre kontakti nin per la retadreso rede@radioboanova.com.br .  Via opinio estas tre grava por la plibonigo de niaj elsendoj!
 
Dum la tuta semajno mi serĉis pri japanaj artistoj tra la reto, kiuj povus ĉeesti en nia hodiaŭa elsendo per elmontro de sia arto, sed bedaŭrinde mi ilin ne trovis! Fakte iu  belvoĉa kantistino, de kiu mi ricevis la adreson, reagis al tiu mia peto vendrede, kaj diris, ke ŝi revenos baldaŭ al la lecionoj de la esperanta lingvo. Mi ege ĝojas scii pri tio, ĉar estas fakto, ke mankas aziaj artistoj en nia movado, ĉefe kantistoj. Kaj ŝi ludas interesan muzikon. Tial, mi kaptas la okazon por varbi la japanajn amikojn ekkanti en Esperanto!
 
Pro tio, ke jam estis planita intervjuo kun Mikaelo Povorin, simpatia rusa bardo kaj gitarludanto, kies muzikojn mi neniam aŭskultis antaŭe, malgraŭ la fakto, ke li registris jam du kd-ojn, mi ĝojis inkluzivi en ĉi elsendo lian arton.  Per skajpo lastmerkrede ni telefonis unu al la alia por paroli pri liaj kantoj, pri lia esperanta-agado, pri la rusa movado, pri tendaroj, kiuj estas tre interesaj ideoj por esperantumado, interalie.  Li estas kemiisto kaj patras du belajn denaskajn geesperantistojn. Kompreneble, ni aŭdos lian muzikon!
 
Mi do invitas vin aŭskulti nian programon ekde tiu sabato, la 21-an de junio, je la 10-a vespere en Brazilo (GMT -3), per la pagxo http://parolumondo.com  . 
 
Koran dankon!
 
Amike salutas via radiparolistino Mirna Marino.