Kara:

Mi rakontos al vi la detalojn de tiu finpretigita elsendo de “Parolu, mondo!”. Unue mi diras, ke mi estas iom pli feliĉa nuntempe, ĉar pli kaj pli mi sukcesas akiri la partoprenon de gravaj esperantistoj por nia radio-programo. Kiel vi akompanis en la pasinta semajno, ĵus eniris en tiun nian komunumon – Ipernity - la mirinda radiparolisto Jianping Zhao – kiel li diris – post kiam li legis mian raporton pri PM. Bonege! 
En tiu semajno Emilio Cid – mia tre valora amiko kaj kvazaŭa fidela armilpaĝio por “Parolu, mondo!” (laŭ la malnova PIV, armilpaĝio = Nobela junulo, akompananta kaj servanta reĝ(in)on aŭ feldan sinjor(in)on. =fanto. Jen Emilio! ;-) voĉe registris la bonegan rakonton de Thierry Salomon “La martelistoj”, tiel ili – kaj Emilio kaj Thierry – pliriĉigis nian elsendon. Dankon!
 
Reaperis permesaĝe en mia retadreso unu homo, al kiu mi multege ŝatas kaj admiras, kaj li ekas projekton pri iu avangarda ero por “Parolu, mondo!”. Koran dankon!
Kaj kiel ne paroli ĉiusemajne pri Flo de Eurokka/Vinilkosmo? Preskaŭ en ĉiuj elsendoj de PM li ĉeestas per kontribuaĵoj! Por ĉi-fojo li sendis al mi plurajn fotojn de la Forumo de la lingvoj en Tuluzo kaj zorgis por ke mi havu la plej bonan raporton pri tiu evento; tiel estis! DANKEGON!!!!  Tion faris la juna esperantisto Przemysław Wierzbowski http://www.ipernity.com/home/volontulo
Estas tre admirinde trovi junulojn kiuj bonege posedas Esperanton, li estas inter tiuj!  Dankegon, kara Przemyslaw!  Tamen mi certas, ke mi misprononcis vian nomon!

Kaj Lucas Yassumura produktis la 5-an eron de Oomoto por nia programo. Mi admiras la internacian skipon de Oomoto pro la fakto, ke ili vere uzas Esperanton en sia internaciaj rilatoj. Tio estas elmontro de vera respekto por la internacia lingvo! 

Fine, mi trovis la kopion de la letero sendita de Zamenhof al la Pastro Johann Martin Schleyer, la elpensinto de Volapük, en 1887.   Mi estis zorganta pri mia kolekto de papero (nuntempe troe dissigita tra mia dormoĉambro!), kiam mi trovis ĝin! Estas vera kuriozaĵo!

Bone, ne povas manki muziko, do “Parolu, mondo!” prezentas al vi la akustikan version por iu brazila muziko de Roberto Carlos fare de Markone Froes, kantisto de la popgrupo Merlin.
Tamen, ne ĉio estis “floroj” en tiu nia elsendo! Mi, via radioparolisto, fie kaj mise parolis la nomon de la k-do de Merlin! Mi diris, ke ĝi estus “Ho! Mia kor’ ! sed fakte gxia titolo estas “Por la mondo” .. ha! El kie en mia cerbo mi elprenis tiun informon? 
Pardonon, kara! Kontrolu ĉi-tie informojn pri tiu k-do:
 
Do, kiel kutime, vi aŭdas nian radio-programon ekde hodiaŭ (la 7-an de junio) vespere, je la 10-a, laŭ brazila horo (GMT-3) ĉe http://parolumondo.com !
Kaj ne forgesu reagi al ĝi per la adreso: rede@radioboanova.com.br .
Ĉu interkonsentite? 
 
Mi dankas vian atenton kaj akompanon al nia programo! Koran dankon! Kaj atendu la novaĵojn!!!! Ili estas alvenantaj!
 
Amike vin brakumas kaj kisas, Mirna Marino.