SALUTON KARA AŬSKULTANTO DE “PAROLU, MONDO!”

Hodiaŭ feliĉe ni havas la ĉeeston de S-ro Dennis Keefe por paroli al ni pri la grandioza ĵus okazinta Ĉina Lingva Festivalo, dum la semajnfino de la 10-a kaj 11-a de majo. 
Pri tio, mi invitas vin al legado de la raporto de Augusto Casquero:

IMPONA “LINGVA FESTIVALO” EN NANKINGO (ĈINIO)

Dum la 10a kaj 11a de majo, sub la gvidado de la usona esperantisto Dennis Keefe, kaj de la vicestro de la Fako pri Aplikata Lingvistiko de la Universitato de Nankingo, s-ino Cui Jian Hua, okazis en tiu universitato la ĝis nun pli granda Lingva Festivalo okazinta en la tuta mondo, kun partopreno de pli ol 13.500 homoj, la plej multaj el ili universitataj studentoj, doktoriĝantoj kaj profesoroj, kun tre alta akademia edukiteco.
Pli ol 70 lingvoj el la tuta mondo estis prezentitaj de pli ol 100 profesoroj, ĉiuj denaske parolantaj tiujn lingvojn. Entute okazis 250 provlecionoj, unuhoraj.
150 volontuloj, ĉiuj universitataj studentoj kaj ĉinaj esperantistoj, ege efike kaj lerte kunlaboris por la sukceso de la Festivalo. Ĉiu profesoro havis apud si konstante tiujn helpantojn, kiuj zorgis por ke ĉio iru glate, la profesoroj havu ĉion kion ili bezonus, kaj estis speciale zorgemaj pri la akurateco de la komenco kaj fino de la provlecionoj, kaj de la informado al la alvenintoj. Ankaŭ ĉiuj profesoroj kiuj tion bezonis havis la helpon de lokaj tradukistoj.
La ĉefaj prezentantoj de Esperanto estis la franca profesoro Michael Fontaine, la hispana Augusto Casquero, la ĉinaj Neĝeta, Peng Zhenming kaj Xia, kaj kunlaboris kun ili dudeko da ĉinaj esperantistoj, kelkaj alvenintaj el malproksimaj urboj.
Ĝis nun la plej granda lingva festivalo okazis en la franca urbo Tours, kun ĉeesto de 3.600 homoj. La nuna Lingva Festivalo estas monda rekordo en multaj aspektoj, sed ĉefe en la intereso vekita en la neesperanta publiko. Televidkanaloj, radioj, ĵurnaloj, amplekse informis pri ĝi. Milionoj da homoj en tuta Ĉinio estis akurate informitaj. Multaj homoj, eĉ inter la ĉeestantoj, unuafoje aŭdis pri Esperanto (por ili Shi Jie Yu = monda lingvo).
La ĉeestantoj al la prezentadoj de Esperanto (ĉirkaŭ 25 unuhoraj prezentadoj, kelkaj el ili por grupoj de infanoj alvenintaj de lernejoj), entute ĉirkaŭ 1.500, restis vere impresitaj. Multaj el ili decidis aliĝi  al kurseto de Esperanto fine de la festivalo, ĉirkaŭ 400. Tio estis por ni nekredebla surprizo. Tiom da homoj kun alta universitata nivelo estas eble fenomeno neniam okazinta ĝis nun en nia movado. Eĉ, kiel malgranda anekdoto, juna partoprenantino, studentino de tiu universitato, skribis al mi rete: “mi demandis miajn gepatrojn ĉu mi povos lerni Esperanton. Ili diris ke ne. Tamen mi lernos”.
Kaj mi ne volus forgesi la gratulon al la ĉefaj organizantoj, Dennis Keefe kaj Cui Jian Hua. Du geniuloj en tio. Ne eblas pli taŭge, lerte, efike, organizi tiajn eventoj. Nenio mankis, nenion ili foregesis. Eĉ la grandaj informpaneloj, la promenadoj tra la ĉefa strato de la universitato de la volontuloj en longaj vicoj, portante porteblaj paneloj informante pri la horoj kaj salonoj kie okazas la diversaj prezentadoj, la t-ĉemizojn de la festivalo, la grandajn reklamilojn ĉe la enirejo kaj la ĉefstrato de la universitato, ktp. La profesoroj estis vere dorlotitaj. La etoso inter profesoroj, ĉeestantoj, organizantoj, volontuloj, estis ege agrabla. Kaj tio rezultis en la grandan sukceson.
Nun mi lanĉas alvokon al UEA kaj al ILEI: ĉu ili ne povus helpi kaj subteni (kaj eĉ organizi) la estontajn Lingvajn Festivalojn? Ĉu ne valoras tion senkondiĉe apogi?
Ĉu ni rajtas ne profiti la ekziston de homoj kiel Dennis Keefe kaj Cui, neripeteblaj, ilian sperton kaj kapablon? Dum niaj kongresoj kaj e-aranĝoj ĝenerale ni laboras kaj informas nur por esperantistoj, homoj kiuj jam ne bezonas tion, sed ni laboras dorse de la ĝenerala publiko. Ofte niaj aranĝoj aspektas kunvenoj de sektoj, fermitaj al ĉiuj. Dum ĉi tiaj festivaloj la disinformado al neesperantista publiko estas grandega. Eĉ la amaskomunikiloj montras grandan intereson, ĉar ne temas pri esperanta aranĝo, sed pri lingva festivalo, kie ĉiuj homoj povas multon lerni.
Kaj por fini mian artikolon mi volus informi la esperantajn profesorojn ke la universitato de Nankingo volas krei grupon da profesoroj pri lingvoj (germana, angla, franca, hispana, ktp) kiuj kapablu instrui ilin en esperanto. Ĉiuj interesiĝantoj bonvolu kontakti s-ino Cui Jian Hua (
cuijh2@mail.nju.edu.cn), aŭ Dennis Keefe (keefe@lingvafest.info), kiu ankaŭ instruas en la universitato.
Kompletajn informojn pri la LF eblas legi ĉe
http://www.liberafolio.org/2008/chinalingvafestivalo/

                 Augusto Casquero

Nu, bone, mi gratulas la organizintojn de tiu sukcesa entrepreno!  Kaj ankaŭ la Ĉinojn, kiuj laŭŝajne ofte aperas kiel la plejprofitdona estonteco de nia movado!

Detaloj de la elsendo:  Mi telefonis al S-ro Dennis Keefe je la 7-a vespere liahore, en Ĉinjo (kaj por mi la 8-a matene en Brazilo), ĵaŭde, la 19-an de majo.  Ververe la telefonalvoko daŭris dum 1 horo kaj 10 minutoj (tio signifas, ke mi ŝtelis tiun kavanton da tempo de iu treege okupita esperantisto!  Ho! ;-) kaj pere de sia kutima simpatieco, Dennis respondis al pluraj demandoj pri la Lingva Festivalo kaj ankaŭ pri aliaj temoj.  Mi certas, ke valoras la penon akompani la ĉi-semajnan radio-esendon.
Sed antaŭ ol komenci aŭskulti la intervjuon, vi, nia kara aŭskultanto, ricevas la kutimajn kaj amikajn “Brakumoj kaj Kisoj”!  Ha!..se vi ankoraŭ ne ricevis mian brakumon estas pro tio, ke vi ne skribis al nia programo!  Faru tion per la retadreso:
rede@radioboanova.com.br

Spektu videojn de tiu Ĉina Lingva Festivalo en la adreso:

http://www.ipernity.com/blog/33409/65969


Bonan aŭdadon!  :-D