Karaj amikoj kaj amikinoj de Ipernity!

   Alproksimigxas la 2-jara datreveno de nia radio-programo "Parolu, mondo!".  Pro la fakto, ke multaj samlandanoj ecx neniam auxdis pri gxi kaj pluraj kaj pluraj eksterlandanoj ecx ne imagas pri kio temas, mi skribas tiun artikoleton.

"Parolu, mondo!" estas originala projekto de S-ro Jether Jacomini Filho (ne esperantisto, direktoro de la firmao Rede Boa Nova de Radios, kontrolu portugallingve: http://www.redeboanova.com.br  kaj Lucas Yassumura, advokato, esperantisto de pli ol 20 jaroj, radiparolanto, belvocxulo* kaj entreprenisto, starigi radio-programon en la portugala lingvo pri Esperanto.  Gxi unue ricevis la nomon "Fala, mundo!" (kiu ja signifas tion: "Parolu, mondo!", kaj ekelsendigxis en la 21-a de auxgusto 2006, portugallingve per la radistacio Boa Nova el Guarulhos, São Paulo, 1450 AM.  De poste unu jaro, gxi farigxis esperantlingva programo kaj ekelsendigxis ankaux per la reto podkaste cxe la adreso: http://parolumondo.com .  Kompreneble, pro la fakto, ke gxi farigxis esperanta elsendo kaj eknomigxis "Parolu, mondo!" gxi estis do rekte ligita al la internacia movado kaj urgxe necesis esti je dispono en la reto.  Tiam, estis mia eniro en la projekto.  Nia amiko kaj spertulo pri radio-elsendoj Emilio Cid estis tiu, kiu prezentis min al Lucas Yassumura (bedauxrinde nur perrete vocxprezentis, cxar mi fakte neniam konis ilin persone kaj Lucas kaj Emilio :-P, mi diru BEDAUXRINDE! Cxar mi multege admiras tiujn du amikojn!) do mi ekkomencis partopreni la elsendojn legante noticojn kaj eksplikante la verkon THE SECRET - Rondha Byrne en Esperanto... post iom da tempo, mi kreis lauxpete de Yassumura la eron Biografioj, en kiu mi montras la vivpriskribon de la jam mortintaj esperantistoj. 

En februaro de cxi tiu jaro, 2008, pro profesiaj devigoj, Lucas Yassumura, tiam prezentanto kaj produktanto de "Parolu, mondo!" bezonis ellasi la projekton.  Li tion anoncis al la skipo de PM en januaro.  Cxar neniu alia amiko sinprezentis al la tasko produkti, prezenti kaj dauxrigi la laboron, mi tion faris.  Kaj tio okazis gxuste du tagoj post la morto de Claude Piron, al kiu mi multege cxiam admiris... mi estis farinta omagxon al Piron cxi tie mem en Ipernity kaj dum mi rigardis lian foton alvenis en mia kapo, ke Esperanto havas malmultajn sxancojn fare de la amaskomunikiloj kaj mi profesie estas radiparolisto, kaj la tiam preskaux dujara ebleco montri Esperanton al la gxenerala plubliko dum 30 minutoj, cxiusabate en radio-stacio San-Paula estis preskaux mortonta... mi "Ho-veis" kaj prenis la taskon dauxrigi la projekton de tiu radioelsendo "Parolu, mondo!".  Kaj do tion mi faras nuntempe kaj mi konfesinde diras al vi nun: MI ADORAS TION FARI!

Pro la fakto, ke mi bezonas zorgi pri la cxiusemajnaj elsendoj de PM, mi faras novajn amikojn, mi konas pliprofunde la esperantan kulturon kaj pligrave: mia esperanto-akiro plibonigxas fulmetondre, cxar mi uzas gxin cxiutage, cxiuhore, cxiame! Kaj mia jeso al la peto de Yassumura- ke iu dauxrigu la projekton - donas al mi la eblecon fari ion per Esperanto!  Mi pri tio cxiam prirevis (ekde 2000, kiam komencigxis mia Esperanto-lernado, kompreneble..!)

Do, karaj geamikoj, kiam vi hazarde (aux ne!) alklakos la adreson de nia radio-elsendo cxe http://parolumondo.com  sciu, ke Mirna Marino, la parolantino gxuas zorgi pri gxi kaj cxefe auxdi viajn opinion kaj sugeston pri nia programo. Nepre faru tion, mi petas!  Kompreneble sendu ankaux kontribuajxon!

La skipo de "Parolu, mondo!":

Lucas Yassumura estas la direktoro de nia programo kaj prezentas/produktas la eron Oomoto; Emilio Cid krom esti mia "dekstra brako" kaj mia helpanto pri cxio ajn, zorgas pri la ero Universalismo kaj legas kelkajn novajxojn.  Mi nepre diru ion: sen la partopreno de Emilio, "Parolu, mondo!" ja estus nenio!  Emilio krom havi belajn vocxon kaj esperantan prononcon scias pri teknikajxoj kaj li multege helpas al mi.  Kiam okazas io ajn cxe la pagxo de PM, ekzemple, (kaj cxio okazas cxiam ;-O )li tuj estas preta helpi min..koran dankon, kara Emilio Cid!; Ari caldeira, kiu estas fakulo pri informadiko, zorgas pri la pagxo de PM en la reto kaj prezentas la eron "Gutoj de Spiritismo"; Marcia de castro legas sian libron "Mi eksterkorpe" kaj partoprenas per la ero "Naturmedia Konscienco" kaj Cesar Tofanini sendas kelkfoje spritajxojn ...

Jam estas cxe ni la partopreno de Ole Therkelsen kaj liaj prelegoj pri Kosmologio; la helpo de la Bonzo Miaohui, el Cxinjo, al la ero Budhismo, zorgata de mi; la legado de kelkaj artikoloj de Monato; la ebleco legi kelkajn artikolojn de Femina kaj la partopreno de Vinilkosmo pere de la helpo de FLO! kaj per la elsendo de intervjuoj kaj muzikoj de la artistoj de Vinilkosmo.  Mankas vi, cxu ne? ;-PM

Kore, via radiparolisto, Mirna Marino!