Skribas: M i r a M a k i v i ć, juristino

Serba ekestis kiel rezulto de batalo inter partianoj por konservo de la antaŭa, internacie akceptita ŝtato, SFR Jugoslavio kaj partianoj de ties disigo. La Artikolo 1 de la Konstitucio de Respubliko Serba asertas, ke ĝi estas ŝtato de la Serba popolo kaj ankaŭ de ĝiaj civitanoj. Respubliko Serba estas parto de Bosnio kaj Hercegovino (BkH), kiel unu el du ŝtato- partoj (t. n. “entitetoj”) de BkH. En BkH estas du tiaj partoj: Respubliko Serba (RS) kaj Federacio de Bosnio kaj Hercegovino (FBkH) kaj ili du kune faras ŝtaton Bosnio-kaj-Hercegovinon. Akceptinte la Dejtonan Pac-ĉarton je 21-a Novembro 1995, Respubliko Serba estas akceptata kiel parto de ŝtata komunumo Bosnio kaj Hercegovino. En Respubliko Serba oni starigis parlamentan demokration. Agantan, juĝantan kaj regulantan aŭtoritaton oni dividis laŭ tiu principo de Monteskje. En Respubliko Serba vivas la Serba popolo kiel majoritato, sed ĉiuj rajtoj estas garantiataj ankaŭ por ĉiuj minoritatoj. Serboj estas pacemaj kaj komunikemaj, sed en ĉiuj tri militoj (la Unua Monda, la Dua Monda, kaj tiu 1992—1995) ili suferis egan persekutadon. En tiu lasta milito tiu popolo estis la plej dislokigata el ĉiuj suferantaj popoloj. La militon partoprenis ĉiuj: Serboj klopodantaj konservi, kaj Kroatoj kaj Muzulmanoj (hodiaŭaj Bosniakoj) klopodantaj dispartigi iaman SFR Jugoslavion. Serboj volis konservi kaj defendi sian tiutempan patrolandon — Jugoslavion, kiu fakte estis lando de ĉiuj siaj popoloj kaj etnaj grupoj. Aliaj popoloj volis dispartigi tiun landon, kiu laŭ mia opinio havis pli justan socialisman sistemon. Homaj rajtoj kaj liberoj estas garantiataj pere de la Konstitucio de Respubliko Serba same kiel tio estas priskribita en internaciaj standardoj. Serba himno estas “Bože pravde” (“Ho, Vi Justa Dio”). Serboj altvaloras justecon kaj veron, ĉar ili suferis grandan mortigadon kaj maljustecon kiel viktimoj de granda media kampanjo estintaj anoncataj kiel solaj kulpuloj por tiu lasta milito. Serbaj gvidantoj estas malamataj de grandaj mondaj fortuloj kiuj pasie persekutas ilin kaj punigante Serbajn gvidantojn volas punigi ĝuste la Serban popolon. Serboj havas siajn mondkonatajn grandulojn, unu el tiuj Nikola Tesla. Riĉecon de la animo de la serba popolo, tiu slaveca animo, plej ĝuste reprezentas grandaj nomoj el literatura arto. Unu el tiuj, Petro Koĉiĉ el Banja Luka, diras: “Tiu kiu sincere kaj pasie amas Veron, Liberecon, kaj Patrolandon estas Libera kaj sentima kiel Dio sed malamata kaj malsatata kiel hundo”.