L'Esperanto enseigné dans trois universités de Corée

332 étudiants coréens ont commencé à apprendre l'espéranto dans trois universités de Corée.
Il y est enseigné à titre officiel. Ils utilisent Skype pour s'exercer.


13.03.2008 Informo de Lee Jung-kee ĉe http://esperantujo.org/

332 koreaj studentoj komencis lerni Esperanton en la unua semestro de la lernojaro 2008 en la tri universitatoj, Korea fremdlingva univ. (en la urboj Seulo kaj Yongin), Univ. Dankook (en la urboj Seulo kaj Chonan) kaj Univ.Wonkwang (en Ia urbo Iksan). Esperanto estas instruata oficiale kiel unu el la klerigaj lerno-objektoj. Post unu semestra lernado (2008.3.1~6.15) ili ricevas du notojn. Al finlernantoj, Korea Esperanto-Asocio donas atestilon, kiu estas alloga por kursanoj. Dum la leciono, la studentoj provas paroli en Esperanto per Skajpo (Skype). Jen estas Skajpa adreso de kurso-gvidanto LEE Jung-kee (leejungkee).
Viaj reagoj estas bonvenaj. esperant @ unitel.co.kr

*************************************


400 000 Polonais recevront un cours d’espéranto (Info Henri MASSON)

En septembre 2008, les lecteurs du prestigieŭx quotidien national polonais "Gazeta Wyborcza" recevront aussi, avec le journal, un CD avec un cours d’espéranto et une présentation détaillée du mouvement pour l’espéranto. Le CD, commandé par ville de Byalistok, sera produit par l’équipe de E@I (ikso.net <http://ikso.net/fr/>), et l’édition sera payée par la ville elle-même. L’édition du CD fait partie d’une grande campagne sur l’espéranto initiée par la ville de Byalistok en liaison avec le Congrès Universel d’Espéranto qui aura lieu dans la ville natale du Dr ZAMENHOF en 2009.

400 000 poloj ricevos Esperanto-kurson
En septembro 2008 ĉiuj legantoj de la prestiĝa pola tutlanda ĵurnalo Gazeta Wyborcza ricevos kun la gazeto ankaŭ kompakt-diskon kun kurso de Esperanto kaj ampleksa prezento de la Esperanto-movado. La diskon laŭ mendo de la urbo Bjalistoko produktos la teamo de E@I (ikso.net), kaj la eldonon financos la urbo mem. La eldono de la disko estas parto de granda informa kampanjo pri Esperanto, iniciatita de la urbo Bjalistoko lige kun la Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en la naskiĝurbo de Ludoviko ZAMENHOF en 2009.


La ville de Byalistok financera un nouveau centre d’espéranto

La ville de Byalistok, où naquit L.-L. ZAMENHOF, a décidé de rénover, à ses frais, une construction historique du n° 15 de la rue Warszawska pour en faire le siège d’un centre d’espéranto. Selon les plans, le centre d’espéranto devra être prêt et équipé pour l’inauguration du Congrès Universel d’Espéranto à Byalistok, en juillet 2009.
D’après les plans, le nouveau Centre d’espéranto portera le nom de Ludwik ZAMENHOF et sera inauguré le 25 juillet 2009. Une somme a été fixée dans le budget 2008 de la commune pour la rénovation d’une construction historique dans l’ancienne rue Warszawska.

La urbo Bjalistoko financos novan Esperanto-centron La urbo Bjalistoko, kie naskiĝis Ludoviko ZAMENHOF, decidis proprakoste renovigi historian konstruaĵon ĉe la strato Warszawska 15 kaj destini ĝin por la sidejo de Esperanto-Centro. Laŭ la plano la Esperanto-centro devas esti preta kaj ekipita por inaŭguro dum la Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko en julio 2009. Laŭplane la nova Esperanto-centro portos la nomon de Ludoviko ZAMENHOF, kaj estos inaŭgurita la 25-an de julio 2009. En la buĝeto de la komunumo por la jaro 2008 estas fiksita la sumo por la rekonstruado de la historia konstruaĵo ĉe la malnova strato Warszawska.

Ludoviko ZAMENHOF