"Ĉu la fantomo havas loĝion?"

Ĉe tiu penso, ke la fantomo havas loĝion, la baletistinoj ne povis reteni la sinistran ĝojon de sia konsterno. Ili ellasis etajn suspirojn kaj diris:

"Ho! Dio mia! Rakontu! .. Rakontu! ..
"Parolu mallaŭte!" ordonis Meg. "Temas pri la unua loĝio, numero kvin, vi ja scias, la unua loĝio apud la maldekstra antaŭscenejo".
"Ĉu vere?"
"Mi asertas al vi... Estas panjo lokigistino* ... Sed vi ja ĵuras al mi nenion rakonti, ĉu?"
"Jes ne, kompreneble!"
"Nu, tio estas la loĝio de l' fantomo... Neniu venis tien ekde pli ol unu monato, krom la fantomo, kompreneble. Kaj la administraro ricevis ordonon, ke neniam plu oni ludonu ĝin."
"Ĉu estas vere, ke tien venas la fantomo?"
"Jes ja!"
"Do IU venas tien, ĉu?"
"Nee..! Venas la fantomo, sed ĉeestas neniu."

La baletistinoj rigardis unu la alian. Se la fantomo iras en la loĝion, do eblas vidi lin, ĉar li havas nigran veston kaj kranion de mortinto. Tion ili komprenigis al Meg, sed tiu ĉi respondis:

"Kompreneble! La fantomon oni ne vidas! Kaj li havas nek veston nek kapon!.. Ĉio, kion oni rakontis pri la kranio kaj la fajra kapo, estas ja nur stultaĵoj. Nenion li havas!.. Lin oni nur aŭdas, kiam li estas en sia loĝio. Panjo lin neniam vidis sed aŭdis. Tion panjo ja scias, ĉar ŝi mem donas la programon al li."

Sinjorino Sorelli opiniis, ke ŝi devas nun interveni:

"Eta Giry, vi mokas nin."

Tiam Giry ekploris.

"Mi devus ja silenti... Kio, se panjo tion ekscius?! Sed Jozef Buket tute certe malpravas enmiksi sin en aferojn, kiuj ne koncernas lin... Tio alportos malfeliĉon al li... Ankoraŭ hieraŭ vespere panjo diris tion."

Tiam oni aŭdis rapidajn paŝojn en la koridoro kaj anhelan voĉon, kiu kriis:

"Cecilia! Cecilia! Ĉu vi estas tie?"
"Jen la voĉo de panjo mia!" diris Jammes... "Kio okazas?"

Kaj ŝi malfermis la pordon. Honorinda virino, kun staturo de prusa grenadisto, rapidege eniris la tualetejon kaj ĝemante lasis sin fali sur brakseĝon. Ŝiaj okuloj estis timoplenaj, kaj funebre lumigis ŝian brikokoloran vizaĝon.

"Kia malfeliĉo!" ŝi ekkriis. "Kia malfeliĉo!"
"Kio?"
"Jozef Buket."
"Nu, Jozef Buket?.."
"Jozef Buket mortis!"


* La lokigistino: persono, kiu malfermas la loĝiojn aŭ lokigas la spektontojn en teatro, operejo, kinejo, ktp.

(Polurita versio)

---------------------------------DAŬRIGOTA--------------------------------------