Jes. Mi estas tro "humorhomo". Hangulatember.
Eble, mi devus esti ĉiam gaja, kara, ridetema. La homoj ŝatas se virino ĉiam ridetas, se ŝi interparolas ĝentile kaj kare.

Sed estas problemo. Mia konduto dependas de miaj sentoj. Ankaŭ mi humoro. Se mi havas problemon pro kio me fartas malbone psike, mi estos tuj deprima. Kaj se la problemo ĉesas subite, ankaŭ mi estos gaja subite.

Estas alia problemo. Mi ne povas silenti. Mi devas paroli pri miaj sentoj. Ankaŭ tiam, kiam mi ĝojas kaj ankaŭ kontraŭe. Anstataŭe, ke mi montrus ĉiam, ke ĉio estas en ordo kaj gravas nenio.

Estas ankoraŭ alia problemo. Mi pensadas multfoje.....hmmm...ankaŭ nun.

Do, la konkludo estas: Mi devas silenti. Aŭ, mi ne devas silenti, sed mi devas inteparoli ĉiam pri nenio. ( Malgraŭ, ke mi abomenas interparoli pri nenio. La vivo estas mallonga, ni ne havas tempon por disipo.) Mi devas rideti, esti kara por ĉiuj kaj interparoli ĝentile.

Jes. Dankon, mi fartas bone. Ĉu kaj vi ?