Vi plendis "Vidu mia bela, kion faris la frizisto ! Mi aspektas kiel soldato. Kaj vidu, kio estas tio..?"
Kaj vi montris senbridan buklon sur via kapo. Laŭ vi la frizisto fuŝigis vian hararon, vi havas korneton kaj vi aspektas kiel Diableto. 

Se vi scius, ke mi adoras tion senbridan buklon. :-) Ĝi estas tre ĉarma en via hararo, kion mi tre ŝatas. Jes, mi adoras ludi per viaj bukloj, miaj fingroj ludetas per ili volonte, senpense. Mi adoras ankaŭ flari vian hararon, mi enforas mia nazon en ĝi kaj mi ensorbas vian viran odoron longe....Kaj mi karesas ĝin dum vi dormas en mia sino post la dimanĉa tagmanĝo, mi karesas ĝin malrapide kaj singarde ke vi ne vekiĝu.

La frizisto ne povas fuŝigi vian hararon. Mia Diableto, kredu al mi :-)