Unuaklasaj ŝtona kesto, orumita arĝentĉerko, ora botelo por ŝariroj, multe da ŝarirojkaj du "budhaj dentoj" estis eltrovitaj. La Orumita arĝentĉerko estas komparebla kun tiuj en Famensi-templo

La Ĵurnala raportisto informiĝis de la provinca kultura buroo en Shandong provinco, ke arkeoloj trovis ŝtonan keston, orumitan arĝentĉerkon, oran botelon kaj aliajn valorajn restaĵojn en la subtera palaco de Xinglong Pagodo en Yanzhou urbo, Shandong provinco. La grava eltrovo estas tre rara en Ĉinio, kaj havas grandan valoron en la esplorado pri budhismj historio, pentrarto kaj artaĵfarado.

Laŭ raporto, situante en la urbo Yanzhou, Xinglong Pagodo konstruiĝis en Sui-dinastio, kaj rekonstruiĝis en Song-dinastio. Antaŭ nelonge dum la riparado al la subtera palaco de Xinglong Pagodo, arkeologoj trovis iom da valoraj restaĵoj, inter kiuj estas ŝtona kesto. Inter la ŝtona kesto estas orumita arĝentĉerko, ora botelo, ŝariroj, "budhaj dentoj", vitra botelo kaj aliaj objektoj. Ekster la ŝtona kesto oni trovis steleon kun gravuraĵon pri la ŝariroj. Ĝi prezentis la tempon, kaŭzon kaj historion pri konstruado de Xinglong Pagodo kaj la subtera palaco. Ĝi ankaŭ notis la devenon de la verta ŝariro kaj procesion de la oferado al ĝi. Laŭ atesto, la ŝtona kesto, orumita arĝentĉerko kaj ŝarira botelo, estas unuklasaj restaĵoj, dum la ŝtona steleo kaj vitra botelo estas triaklasaj restaĵoj de Ĉinio.

La ŝtona kesto estas la ŝtona ĉerko ekster la budhaj ŝariroj. Ĉirkaŭ la ŝtona kesto kaj sur la kovrilo estas desegnoj de homoj kaj ornamaĵoj. La desegnoj prezentas la figurojn de dharmprotektantoj kaj budhaj disĉiploj por protekti la ŝarirojn en la ŝtona kesto. La orumita arĝentĉerko estas ĉerko farita el arĝento kaj tegita per oro. Ĝi logas je 47 centimetroj, vastas je 20 centimetroj kaj altas je 20 centimetroj. La gravuraĵo sur la ĉerko estas vivecaj. Ambaŭflanke de la ĉerko estas bildoj pri nirvaniĝo de Ŝakjamunio. La budho flanke kuŝas kun okuloj fermitaj kaj mano subtenanta la kapon, dum la kvarspecaj disĉiploj dronas en granda doloro. Ĉiu el ili havas siajn proprajn pozon kaj esprimon. Sur la aliaj flankoj estas desegnoj de budhoj, bodhisatvoj, arahatoj kaj aliaj budhanoj.

La samtempe elterigita ora botelo estas farita el pura oro. Kun formo de melono, kaj alteco je 13 centimetroj, ĝi havas tipan formon de Song-dinaskio. Sur la kovrilo sidas budhana statuo kun du palmoj premantaj surbruste. La ora botelo estas plena de ŝariroj. Krom tio en la ŝtona kesto estas ankaŭ multaj ŝariroj, en diversaj grandeco kaj koloro. La multeco de ŝariroj estas rara en la lando. Laŭ raporto, en la subtera palaco oni trovis du "budhajn dentojn" longan je sep centimetroj, tamen ili ankoraŭ ne determiniĝis.

Laŭ informo de spertuloj, la desegnaĵoj sur la orumita arĝentĉerko kaj ŝtona kesto estas bone kovservitaj en la subtera palaco de Xinglong Pagodo. La enhavoriĉeco kaj fajneco de la desegnaĵoj de la orumita arĝentĉerko en Song-dinastio estas preskaŭ komparebla kun tiuj de la orumita arĝintkesto Tang-stila trovita en Famensi-templo, kaj aliaj oraj ĉerkoj en la sama jaro tute ne povas esti komparataj kun ĝi. En aliaj palacoj de Song-dinastio oni ankaŭ trovis iom da pentraĵoj, sed pli multe el ili estas ne bone konservitaj, kaj estas malpli fajnecaj kaj perfektaj kiel tiuj en la palaco de Xinglong Pagodo. Krome oni unuafoje trovis, ke tiel multaj dharmo-protektantoj gravuriĝis en la ŝtona kesto en la subtera palaco song-stila.

budhaj dentoj orumita ĉerko fronto de orumita arĝentĉerko budhaj dentoj