Morto de Mia Praavo

  Foje kiam mi ludis kun miaj amiketoj sur la strato antaŭ 40 jaroj, ni vidis serpenton longan kaj verdan antaŭ la pordo de mia korto. La aliaj aliris kaj ekturmentis ĝin per branĉoj kaj ŝtonetoj. Mi sentis bedaŭron, tamen mi ne kuraĝis malhelpi ilin. Do mi povis fari nenion alian ol rigardi ilin suferigi la kompatindan serpenton, poste meti ĝin en iun maŝinon sur la strato kaj premi ĝin en paston.

  Reveninte hejmen, mi raportis tion al mia avino. Ŝi nervoziĝis kaj haste demandis, ĉu mi partoprenis en ilia fiago. Aŭdinte mian neadon, ŝi faris longan elspiron kaj rakontis pri la morto de sia bopatro.

  La bopatro de mia avino estis kamparano honesta. Foje kiam li moligis kampon per ŝpato, li malatente per spato dehakis la voston de serpento, kiu kuŝas antaŭ li en la kampo. Tio timigis lin, do li haste trovis bastoneton kaj portis la vunditan serpenton el la kampo, kaj daŭrigis sian laboron. Poste okazis io ne ordinara. Kiam ajn kaj kie ajn li laboris en kampo, li ĉiam vidis la serpenton ĉe si post sia laboro. Antaŭ la laboro li kutime demetis sian vestaĵon ĉe la kamprando, kaj kiam li volis surmeti la vestaĵon, li ofte trovis, ke la senvosta serpento kuŝis ĝuste sur lia vestaĵo. Lin regis pli kaj pli da timo, kaj li ne plu aŭdacis labori ekstere. Poste li malsaniĝis pro la teruriĝo kaj baldaŭ forpasis antaŭ ol atingi siajn 40 jarojn.

  Ĉiuj amas sian vivon, ĉu ni homaro aŭ la bestaro. Krom prizorgado kaj protektado al nia propra vivo, ni ankaŭ devas protekti alies vivon.