10. Fariĝi budhano

10-1 Demando: Kion vi diris ĝis nun tre interesas min. Kiel mi fariĝu budhano?

Respondo: Iam estis viro nomata Upali. Li estis disĉiplo de alia religio. Li iris al la Budho por debati kun li kaj klopodis konverti lin. Sed post la interparolo kun la Budho, li tiel impresiĝis, ke li decidis fariĝi disĉiplo de la Budho. Sed la Budho diris:

"Faru perfektan esploradon unue. Perfekta esplorado estas bona por famulo kiel vi mem."

"Nun mi estas despli plezurigita kaj kontentigita kiam la Majstro diris al mi: 'Faru perfektan esploradon unue.' Ĉar se membroj de alia religio akceptas min kiel disĉiplon, ili paradas kun standardo ĉirkaŭ la tuta urbo dirante, "Upali jam konvertiĝis en nian religion." Sed la Majstro diras al mi: 'Faru perfektan esploradon unue. Perfekta esplorado estas bona por famulo kiel vi mem."

MII 379

En budhismo kompreno estas la plej grava afero kaj komprenado elspezigas tempon. Do ne impulsiĝeme hastu al budhismo. Elspezu tempon, faru demandojn, konsideru atente kaj poste faru vian decidon. La Budho ne interesiĝas pri la posedo de granda kvanto da disĉiploj. Li zorgas, ke oni devas sekvi lian instruon kiel rezulto de atenta esplorado kaj konsiderado de la faktoj.


10-2 Demando: Se mi faras tion kaj mi trovas, ke la Budhaj instruoj estas akceptindaj. Kion mi faru se mi volas fariĝi budhano?

Respondo: Estus plej bone aliĝi al bona monaĥejo aŭ Budhana grupo, subteni al ili, ricevi la subtenon de ili, kaj daŭre lerni pli multe pri Budhaj instruoj. Poste, kiam vi estas preta, vi devas formale fariĝi budhano havante tri rifuĝojn.


10-3 Demando: Kio estas la Tri Rifuĝoj?

Respondo: Rifuĝo estas loko, kie oni iras kiam ili afliktiĝas aŭ kiam ili nezonas sekurecon kaj protekton. Estas multaj specoj da Rifuĝo. Kiam oni estas malĝojaj, ili rifuĝas ĉe siaj amikoj; kiam ili estas maltrankvilaj kaj timigitaj; ili havas rifuĝon en falsaj esperoj kaj kredoj. Kiam ili proksimiĝas al morto, ili eble rifuĝas en la kredo de eterna ĉielo. Sed, kiel la Budho diris, neniu el tiuj estas vera refuĝo ĉar ili ne povas provizi komforton kaj sekurecon surbaze de la realeco.

Fakte tiuj estas nek rifuĝoj sekuraj, nek refuĝoj plej altaj, nek rifuĝoj, kie oni liberiĝas de ĉiuj malĝojoj. Sed rifuĝu en la Budho, Darmo kaj Komunumo, kaj vidu kun vera kompreno pri la kvar Noblaj Veroj, kiuj estas sufero, la kaŭzo de sufero, la transpaso de sufero kaj la nobla okobla vojo, kiu kondutas al liberiĝo el la sufero. Tio estas vere sekura kaj plej alta rifuĝo, kie oni liberiĝas de ĉiuj suferoj.

Dp 189-192

Rifuĝado en budhismo estas memfida akcepto de la fakto, ke oni povas tute iluminiĝi kaj perfektiĝi kiel la Budho. Rifuĝdo al Darmo signifas kompreni la kvar noblajn verojn kaj basigi sian vivon sur la Nobla Okobla Vojo. Rifuĝado al la Komunumo signifas serĉi subtenon, inspiradon kaj gvidon de ĉiuj, kiuj iras la Nobla Okobln Vojo. Tion farante oni fariĝas budhano kaj tiel iras sur la vojo al la Nirvano.


10-4 Demando: Kiaj ŝanĝoj okazis en via vivo ekde kiam vi havis tri rifuĝojn?

Respondo: Kiel sennombre milionoj da aliaj budhanoj dum la lastaj 2500 jaroj, mi trovis, ke budhaj instruoj komprenigas malfacilan mondon, ili donis difinon al tio, kio estas sensignifa vivo, ili jam donis al mi humanecon kaj kompatecan etikojn per kiu ili gvidas mian vivon, kaj ili jam montris al mi kiel mi povas atingi la staton de pureco kaj perfekto en la sekva vivo. Poeto en antikva Hindio iam skribis pri la Budho.

Iri al li por rifuĝo, laŭdi lin, honori lin kaj loĝi en lia Darmo estas konduto kun kompreno.

Mi tute konsentas tiujn vortojn.


10-5 Mi havas amikon, kiu ĉiam klopodas konverti min al sia religio. Mi tute ne interesiĝas pri lia religio, kaj mi jam diris tion al li, sed li ne volas forlasi min. Kion mi faru?

Respondo: La unua afero, kiun vi devas kompreni, estas tio, ke tiu homo ne estas via vera amiko. Vera amiko akceptas vin kiel vin mem kaj respektas vian esperojn. Mi suspektas, ke tiu homo nur pretendas esti via amiko por ke li povu konverti vin. Kiam oni klopodas entrudi sian volon al vi, ili certe ne estas amikoj.


10-6 Demando: Sed li diras, ke li volas dividi sian religion kun mi.

Respondo: Estas bona afero dividi vian religion kun aliaj. Sed mi opinias, ke via amiko ne scias la diferencon inter divido kaj entrudo. Se mi havas pomon, mi donas al vi duonon, kaj vi akcpetas mian donacon, tiam mi jam dividas kun vi. Sed se vi diris al mi,"Dankon, sed mi jam manĝis" kaj mi daŭre insistas, ke vi manĝu la duonan pomon ĝis vi cediĝas al mia premo, tion oni ne povas nomi divido. Homo kiel via amiko strebas maski sian malbonan konduton per la nomo de "divido", "amo" aŭ "malavareco", sed kiel ajn ili nomas ĝin, ilia konduto estas ankoraŭ kruda, malbona kaj egoisma.


10-7 Demando: Do kiel mi haltigu lin?

Respondo: Estas tre simple. Unue, estu klara en via menso, kion vi volas. Due, klare kaj koncize diru al li pri tio. Trie, kiam li al vi faris demandojn kiel "Kio estas via kredo pri tio" aŭ "Kial vi ne volas veni al la kunveno kun mi", klare, ĝentile kaj persiste ripetu vian unuan deklaron. "Dankon por la invito, sed mi ne preferas iri."

"Kial ne?"

"Tio estas mia propra afero. Mi ne preferas iri."

"Sed tie estos multaj interesitaj homoj."

"Mi certas ke jes, sed mi ne preferas iri."

"Mi invitas vin ĉar mi zorgas pri vi."

"Mi ĝojas, ke vi zorgas pri mi, sed mi ne preferas iri."

Se vi klare, pacience kaj persiste ripetas vin kaj rifuzas permesi lin venki en la diskuto, li eble forrezignas. Estas honto ke vi devas tion fari, sed estas tre grave por homoj lerni, ke ili ne rajtas entrudi siajn kredojn aŭ volojn al la aliuloj.


10-8 Demando: Ĉu budhano devas strebi por dividi la Darmon kun aliaj?

Respondo: Jes, ili devas. Mi opinias, ke plej multe da budhanoj komprenas la diferencon inter divido kaj entrudo. Se oni demandas vin pri budhismo, diru al ili. Vi eĉ rajtas diri al ili pri la instruo de Budho sen ilia demando. Sed se per siaj vortoj aŭ agoj ili informas vin, ke ili ne interesiĝas, akceptu tion kaj respektu iliajn volojn. Estas grave por memori, ke vi informas homon pri la Darmo per via konduto multe pli efike ol per via predikado. Montru Darmon al ili per ĉiamaj pensemo, bonkoro, toleremo, malkaŝemo kaj honesteco. Lasu la Darmon brili per viaj paroloj kaj kondutoj. Se ĉiu el ni, vi kaj mi, scias la Darmon perfekte, tute praktikas ĝin kaj dividi ĝin malavare kun aliaj, ni povas profitigi nin mem kaj ankaŭ la aliajn.