7-4 Ni parolas pri kompatemo. Kio estas kompatemo laŭ budhismo?  Respondo: Kiel saĝo kovras la intelektan kaj kompreneman flankon de nia naturo, kompatemo kovras la emocian aŭ sentan flankon de nia naturo. Kiel saĝo, kompatemo estas unika homa kvalito. La angla vorto "compassion" konsistas el du vortoj "co" signifanta kunecon kaj "passion" signifanta fortan senton. Kaj tio estas kompatemo. Kiam ni vidas iun en mizero, ni sentas lian doloron kiel la nian, kaj strebas por mildigi kaj forigi lian doloron. Tio estas kompatemo. Do ĉiuj plej bonaj en homaro, ĉiuj budhecaj kvalitoj kiel divido, preto doni komforton, kompato, prizorgo kaj zorgemo estas evidentecoj de kompatemo. Vi rimarkos ankaŭ, ke en la kompatemulo la prizorgo kaj amo al la aliaj havas sian originon en prizorgo kaj amo al li mem. Ni povas vere kompreni la aliajn kiam ni vere komprenas nin mem. Ni scios kio estas plej pona por la aliaj kiam ni scias kio estas plej bona por ni mem. Ni povas kompati la aliajn kiam ni kompatas nin mem. Do en Buddhismo nia propra spirita disvolviĝo pompas tre nature en prizorgo por la bonfaroj de la aliaj. La budha vivo ilustras tion tre bone. Li pasigis ses jarojn klopodante por sia profitiĝo, kaj poste li kapablis profitigo ankau al la tuta homaro.