Demando: Do ni ne estas decidita de nia karmo. Ni povas ŝanĝi ĝin.

Respondo: Jes, certe ni povas. Jen kial unu el la ŝtupoj de Ok-obla vojo estas perfekta klopodo. Ĝi dependas de nia sincereco, kiom da energio ni uzas kaj kiom forta la kutimo estas. Sed estas vero, ke iuj homoj simple pasigas sian vivon sub la inflruo de siaj estintaj kutimoj, ne klopodas por ŝanĝi ilin, kaj fine fariĝis viktimoj de tiuj malplezuraj rezultoj. Tiuj homoj daŭre suferos ĝis ili ŝanĝos siajn negativajn kutimojn. Jun pli longe restas la negativaj kutimoj, despli malfacile ili estas ŝanĝeblaj. La budhano komnprenas tion kaj utiligas ĉiuj oportunjn por rompi la mensajn kutimojn, kiuj havas malplezurajn rezultojn, kaj disvolvas mensajn kutimojn, kiuj havas plezurajn kaj feliĉajn rezultojn. Meditado estas unu el la teknikoj uzantaj por modifi la kutimon de la menso kiel fari paroladon aŭ malhelpi paroladon, fari agon aŭ malhelpi agon laŭ certaj metodoj. La tuta budhana vivo estas trejni purigi kaj liberigi la menson. Ekzemple, se ĝentileco kaj bonkoreco estis evidentaj partoj de via karaktero en via antaŭa vivo, tiaj tendencoj reestiĝis en tiu ĉi vivo. Se ili fortiĝas kaj disvolviĝas en la nuna vivo, ili reestiĝos eĉ pli fortaj kaj evidentaj en la estonta vivo. Tio estas baziĝinta sur simpla kaj observebla fakto, ke longe estiĝintaj kutimaj tendencoj estas malfacile rompiĝeblaj.

Nun, kiam vi estas pacienca kaj bonkora, vi estas malfacile influata de aliaj, vi ne havas rankoron, oni ŝatas vin, kaj tiel viaj spertoj kutime estas pli feliĉaj.

Nun ni prenu alian ekzemplon. Ni supozu, ke vi naskiĝis kun tendenco pacienca kaj bonkora pro viaj mensaj kutimoj en la pasinta vivo. Sed en la nuna vivo, vi ignoras fortigi kaj disvolvi tiajn tendencojn. Ili iom post iom malfortiĝos, malaperiĝos kaj eble tute malestos en la futura vivo. Tiel pacienco kaj bonkoreco pli kaj pli malfortiĝos eble en tiu ĉi aŭ sekva vivo, malpacienco, kolero kaj kruelo kreskos kaj disvolviĝos, alkondukante ĉiujn malplezurajn spertojn, kiujn tiuj sintenoj kreas. Ni prenu lastan ekzemplon. Ni supozu, ke pro via mensaj kutimoj en la pasinta vivo, vi vivas en nuna tempo kun tendenco malpacienca kaj kolerema, kaj vi konscias, ke tiaj kutimoj kaŭzos al vi malplezurojn, do vi klopodas ŝanĝi ilin. Vi anstataŭigos ilin aktive. Se vi povos forigi ilin komplete, kiu estas eble se vi klopodos, vi liberiĝos de tiuj malplezuroj kaŭzitaj pro la malpacienco kaj kolero. Se vi nur povas malfortigi tiajn tendencojn, ili reaperos en la sekva vivo, kie per iom pli granda klopodo vi povos tute forigi ilin, kaj vi estos liberigita el iliaj malplezuraj efektoj.