98. Viro Nomata Saĝo [Trompo] Iam antaŭe Iluminiĝinto naskiĝis en komercista familio en Benareso de norda Hindio. Li estis nomata Saĝo. Kiam li plenaĝiĝis, li ekfaris komercon kun viro, kies nomo hazarde estis Saĝego. Foje okazis, ke Saĝo kaj Saĝego kondukis karavanon de 500 ĉaroj en la kamparo. Vendinte siajn varojn ili revenis al Benareso kun granda profito. Kiam ili dividis la enspezon, Saĝego diris, "Mi devas gajni duoblan profiton ol vi." "Pro kio?" demandis Saĝo. "Ĉar vi estas Saĝo kaj mi estas Saĝego. Evidente Saĝo devas gajni nur duonon de Saĝego." La Saĝo demandis, "Ĉu ni ambaŭ ne investis la saman sumon por la karavana vojaĝo? Pro kio vi enspezas duoble de la profito ol mi?" Saĝego respondis, "Pro mia kvalito de Saĝego." Tiel ili kverelis ŝajne ne ĉesigeble. Poste Saĝego pensis, "Mi havas planon venki la kvereladon." Do li iris al sia patro kaj petis lin sin kaŝi en la granda malplena arbo. Li diris, "Kiam mia kamarado kaj mi iros proksime kaj demandos, kiel dividi la profiton, vi diru,"Saĝego devas gajni duoble." Saĝego revenis al Saĝo kaj diris, "Mia amiko, neniu el ni volas la kvereladon. Ni iru al la maljuna sankta arbo kaj demandu la arban spiriton por aranĝi tion." Kiam ili iris al la arbo, Saĝego diris solene, "Mia Honora Arba Spirito, ni havas problemon. Bonvolu solvi ĝin por ni." Lia patro kaŝita en la malplena arbo demandis per afektita voĉo, "Kio estas via problemo?" Lia trompema filo diris, "Ni kune faris komercon. Diru al ni kiel dividi la profitojn." Denove per afektita voĉo lia patro respondis, "Saĝo gajnos porcion kaj Saĝego gajnos duoble." Aŭdinte pri la solvo. Saĝo decidis eltrovi, ĉu vere estis la arba spirito parolanta el interno de la arbo. Do li ĵetis iom da seka fojno en la kavernon kaj estigis fajron. La patro de Saĝego tuj saltis el la flamoj kaptante branĉon, kaj falis sur la teron. Li diris per sia propra voĉo, "Kvankam lia nomo estas Saĝego, mia filo estas nur sprita trompisto. Mi estis fortuna, ke la tiel nomata Saĝo estas vere saĝa, kaj mi elfuĝis nur duone bruligita!" Saĝo kaj Saĝego dividis sian profiton egale. Poste ambaŭ ili mortis kaj naskiĝis laŭ sia konduto. La moralinstruo: Trompanto estas eble sprita, sed ne saĝa.