94. La Sanktulo Strebanta por Esti pli Sankta  [Ekstremeco]  Iam antaŭe la iluminiĝinto vivis en mondo, kie plej multaj religioj estis similaj. Ili instruis, ke la motodo por forigi la suferon el la menso estis suferigi la korpon anstataŭe. Eble ŝajne strange, plej multaj homoj opiniis, ke la plej sanktaj el la sanktuloj estis tiuj, kiuj plej serioze torturis siajn korpojn. Ĉar ĉiuj konsentis tion, la Bodhisatvo decidis eltrovi per si mem, ĉu tio estis vera.


  Li ĉesis vivi kiel ordinara ĉiutaga persono kaj fariĝis sanktulo laŭ tiama kutimo. Tio signifis, ke li forrezignis ĉion, eĉ siajn vestaĵojn. Li iris nude, kun sia korpo kovrita nur per polvo kaj malpuraĵo.


  Por eviti la manĝemo al bonaj manĝaĵoj, li sin devigis manĝi nur naŭzaĵojn, kiuj estas malpuraĵo, urino kaj bovfekaĵo.


  Li loĝis en la plej danĝeraj partoj de la arbaro por ke li povu koncentriĝi sen alies ĝeno. Se li vidis homon, li tuj forkuris kiel timema cervo.


  En vintro li pasigis siajn tagojn sub la arboj kaj noktojn sub la ĉielo. Do tage li estis infuzita de malvarma akvo falanta de glacipendaĵoj sur la arbaj branĉoj, kaj nokte li estis kovrita de falanta neĝo. Tiamaniere en vintro li suferigis sian korpon per plej ekstrema malvarmo tagnokte.


  En somero li pasigis siajn tagojn sub la ĉielo kaj noktojn sub la arboj. Do en tago li brulis de la plej severa sunradio, kaj en la nokto li estis blovita de malvarma vento sub la ĉielo. Tiamaniere en somero li suferigis sian korpon per ekstrema varmo tagnokte.


  Jen kiel li luktis, klopodante por pacigi sian menson. Li estis tiel firmvola, ke li pasigis sian tutan vivon tiamaniere.


  Poste ĵus kiam li mortis, li vidis vizion de si mem renaskiĝi en infera mondo. La vizio trafis lin kiel fulmo, kaj li tuj konsciis, ke ĉiuj metodoj, per kiuj li torturis sian korpon, estis tute senutilaj. El ili ne rezultis la mensa paco. Do li forrezignis sian falsan kredon kaj persistis en la vero. Li forpasis kaj renaskiĝis en ĉiela mondo!  La moralo estas: Eĉ en la lasta momento, "La vero povas liberigi vin."