64, 65. Vilaĝa Viro kaj Urba Edzino [Adulto] Iam fama instruisto instruis en kaj cirkaŭ Benareso. Li havis pli ol 500 lernantoj. Unu el ili venis de malproksima kampara vilaĝo. Sciante malmulte pri la kondutoj de urbanoj, li enamiĝis kun benaresa knabino kaj edziĝis al ŝi. Post la geedziĝo li daŭrigis sian lernadon ĉe la fama instruisto. Sed li komencis malĉeesti la kursojn, iam restante du aŭ tri tagojn ekstere ĉiufoje.. Lia edzino kutime faris ĉion, kion ŝi volis. Eĉ kvankam ŝi edziniĝis al la studento, ŝi ne estis fidela kaj lojala. Ŝi havis ankaŭ sekretajn amatojn. En iuj tagoj post sia kunesto kun sia amato, ŝi kondutis tre humile kun sia edzo. Ŝi parolis milde kaj klopodadis por plezurigi lin. Sed en aliaj tagoj kiam ŝi faris nenian kulpon, ŝi estis kruda kaj agresema. Ŝi kriis al sia edzo kaj ĉagrenigis lin. Tio preskaŭ frenezigis lin. Li tute konfuziĝis de tio, ke ŝi malsame kondutis de tago al la alia. La vilaĝano estis tiel ĉagrenita, ke li malĉeestis siajn klasojn. Kaj kiam li restis hejme, li trovis, ke la urbanino estas malfidela. Li estis tiel malĝoja, ke li malĉeestis en la lernejo por sep aŭ ok tagoj. Kiam li finfine montris sin en la lernejo, la fama instruisto demandis, "Junulo, kial vi malĉeestis dum tiel longa tempo? Kio okazis al vi?" Li respondis, "Sinjoro, mia edzino trompas min multe. En iuj tagoj ŝi kondutas kiel humila servistino, sed en aliaj tagoj ŝi estas aroganta kaj agresema, kruda kaj malica. Mi ne povis priskribi ŝin. Mi ne scias kion fari kaj kien iri por helpo. Jen kial mi ne ĉeestis viajn klasojn." La instruisto diris, "Ne maltrankviliĝu, junulo. Riveroj permesas la banon de ĉiuj homoj, riĉaj kaj malriĉaj. Ŝoseoj ankaŭ malfermiĝas al ĉiuj. Malavaraj homoj konstruas ĉevojajn domojn por gajni meritojn, kaj ĉiuj ajn rajtas dormi tie. Same, ĉiuj estas bonvenaj preni akvon el la vilaĝa puto. "Same, estas iuj virinoj, kiuj ne estas fidelaj al unu viro. Ili ŝatas teni sekretajn amatojn. Tio nur estas kondutoj de iuj homoj. Estas malfacile kompreni kial ili kondutas tiamaniere. Sed kial vi koleras pri tio, kion vi ne povas ŝanĝi? "En iuj tagoj post kiam via edzino kunestas kun amato, ŝi kondutas milde kaj humile. Sed en aliaj tagoj kiam ŝi faras nenion eraran, ŝi kondutas krude kaj senskrupule. Tio nur estas kutimo de iuj homoj. Do kial vi koleras pri tio, kion vi ne povas ŝanĝi? "Kontaktu ŝin en ŝia kutimo. Vivu kun ŝi en la sama komprenema maniero, ĉu ŝi estas bonkora aŭ malica al vi. Kial vi koleras pri tio, kion vi ne povas ŝanĝi?" "La lernanto de la vilaĝo sekvis la admonon de la fama instruisto. La konduto de lia urba edzino ne plu ĝenis lin. Kiam ŝi konsciis, ke ŝia konduto ne plu estis sekreto, ŝi forlasis sian amaton kaj ŝanĝis sian konduton. La moralinstruo estas: Kompreno mildigas koleron.