58. Reĝido de Simioj [Atentemo] Iam antaŭe estis kruela Simia Reĝo reganta en Himalajoj. Ĉiuj simioj en lia regno estis liaj edzinoj kaj infanoj. Li timis, ke iu el siaj filoj elkreskiĝos kaj transprenos la regadon kiel reĝo, do li starigis leĝon, ke li mordu ĉiun filon tuj kiam tiu naskiĝis. Tio faris la filojn tro malfortaj por difii sian patron.  Iu el la edzinoj de la reĝo gravediĝis, kaj la naskiĝonto estis knabo, do ŝi volis protekti lin de la kruela leĝo de sia edzo. Ŝi forkuris al arbaro ĉe la piedo de malproksima monto. Tie ŝi naskis brilan simian bebon. Post nelonge la bebo kreskiĝis granda kaj forta. Iutage li demandis sian patrinon, "Kie estas mia patro?" Ŝi informis lin, "Li estas la reĝo de simioj vivantaj ĉe la piedo de malproksima monto. Tio faras vin reĝido!" La simia reĝido petis, "Estu afable konduki min al mia patro." Lia patrino respondis, "Ne, mia filo. Mi timas tion fari. Via patro morde vundas ĉiujn siajn filojn por malfortigi ilin dum ilia tuta vivo. Li timas, ke iu el liaj filoj anstataŭigos lin kiel reĝon." La reĝido diris, "Ne timu por mi, panjo. Mi povas prizorgi min men." Tio donis al ŝi fidon, kaj ŝi konsentis konduki lin al lia patro. Kiam la kruela maljuna reĝo vidis sian filon junan kaj fortan, li pensis, "Sendube kiam mia filo pli fortiĝos, li forprenos la regnon de mi. Mi devas mortigi lin kiam mi ankoraŭ povas tion fari. Mi ĉirkaŭprenos lin ŝajne pro amo. Sed efektive mi premos lin ĝis lia morto!" La reĝo bonvenigis sian filon, dirante, "Ha, mia delonge perdita filo! Kie vi estis dum tiel longa tempo? Mi sopiregis al vi." Poste li tiris lin en sian sinon kaj ĉirkaŭprenis lin. Li premadis lin pli kaj pli forte por mortigi lin per premo. Sed la simia reĝido estis tiel forta kiel elefanto. Li ĉirkaŭprenis sian patron kontraŭe. Li premis lin pli kaj pli firme, ĝis li sentis, ke ekkrakis la riboj de la maljuna reĝo! Post la terura renkontiĝo, la simia reĝo des pli timis, ke iutage lia filo mortigos lin. Li pensis, "Proksime estas lageto posedata de akva demono. Estas facile por li manĝi mian filon. Tiam solviĝos ĉiuj miaj problemoj!" La simia reĝo diris, "Mia kara filo. Nun estas perfekta tempo por via reveno. Mi estas maljuna kaj mi volas transdoni al vi mian simian bandon. Sed mi bezonas florojn por la krona ceremonio. Iru al la proksima lageto kaj alprenu du specojn da blankaj akvolilioj, tri specojn da bluaj akvolilioj kaj kvin specojn da lotusfloroj." La simia reĝido respondis, "Jes, Paĉjo. Mi iros por ili." Atinginte la lageton, la reĝido vidis, ke estas multspecaj akvolilioj kaj lotusfloroj kreskantaj ĉie en la lageto, sed anstataŭ salti en la lageton por pluki ilin, li esploris atenteme. Li iris malrapide laŭ la bordo, kaj rimarkis, ke estas piedsignoj irintaj en la lageton, sed neniu elirinta. Pripensinte, li komprenis, ke tio estas la signo de lageto posedata de akvo demono. Li ankaŭ komprenis, ke lia patro sendis lin tie nur por mortigi lin. Li esploris pli malproksimen ĝis li trovis mallarĝan parton de la lageto. Tie li kapablis perforte salti de unu bordo al la alia. En la daŭro de lia transsalto li sin klinis kaj prenis florojn sen atingi la riveron. Poste li retrosaltis kaj plukis pli da floroj.  Do li senĉese saltadis tien kaj reen, kaj kolektis multe da floroj. La akva demono subite etendis sian kapon super la akvon. Li ekkriis, "Mi ĉiam vivas ĉi tie, sed vidis neniun homon aŭ beston, tiel saĝan kiel tiu ĉi simio. Li plukis ĉiujn deziratajn florojn sen atingi la limon de mia povo en mia akva regno." Do la feroca demono faris vojon por si tra la akvo kaj iris sur la bordon. Li diris, "Mia Moŝto Reĝo de simioj, estas tri meritoj, kiuj faras homon ne venkebla de liaj malamikoj. Evidente vi posedas ĉiujn tri: sperto, kuraĝo kaj saĝo. Vi estas vere ne venkebla! Diru al mi, grandulo, pro kio vi kolektas tiujn florojn?" La simia reĝido respondis, "Mia patro volas fari min reĝo en lia pozicio. Li sendis min por kolekti tiujn florojn por la krona ceremonio." La akva demono diris, "Vi estas tro honora por porti tiujn florojn. Lasu min porti ilin por vi." Li do portis ĉiujn florojn kaj sekvis la reĝidon. La simia reĝo vidis de malproksime, ke la akva demono sekvas la reĝidon portante florojn. Li pensis, "Mi sendis lin kolekti florojn, opiniante, ke li estos manĝita de la demono. Sed anstataŭe li faris la akvan demonon sia servanto. Mi malsukcesis!" La simia reĝo timis, ke ĉiuj liaj malbonaj kondutoj trafos lin. Li eksentis tiel grandan teruron, ke lia koro rompiĝis en sep pecojn. Kompreneble, tio tuj mortigis lin surloke! La simia bando elektis la fortan junan reĝidon kiel novan reĝon. La moralinstruo estas: Estu atenta pri la rezulto.