56. Giganda Orbloko


[Modereco]
Iam estis riĉa vilaĝo. La plej riĉa homo de la vilaĝo decidis kaŝi grandan orblokon por protekti ĝin de banditoj kaj rabistoj. Do li enterigis ĝin en proksima rizkampo.
Multajn jarojn poste, la vilaĝo ne plu estis riĉa kaj la rizkampo dezertiĝis kaj ne plu utilis. Malriĉa farmulo decidis plugi la kampon. Post iom da plugado la plugilo hazarde trafis la delonge forgesitan kaŝitan trezoron.
Unue li opiniis, ke ĝi eble estas tre malmola radiko de arbo. Sed kiam li malkovris ĝin, li vidis, ke ĝi estas bela brila oro. Ĉar estis tage, li ne kuraĝis provi kaj porti ĝin kun li. Do li kovris ĝin denove kaj atendis ĝis la noktiĝo.
La malriĉa farmulo revenis dum la noktomezo. Li denove malkovris la oran trezoron. Li provis levi ĝin, sed ĝi estis tro peza por moviĝi. Li ligis ĝin al ŝnuro kaj provis treni ĝin. Sed ĝi estis tiel granda, ke li neniel povis movi ĝin iomete. Li tristiĝis pensante, ke li estas fortuna trovi la trezoron, sed malfortuna ne povante preni ĝin kun li. Li eĉ provis piede puŝi la gigantan orblokon. Sed li ankoraŭ ne kapablis movi ĝin.
Do li sidiĝis kaj komencis pripensi la situacion. Li opiniis, ke la nura rimedo por agi estas rompi la orblokon en kvar malpli grandajn pecojn. Poste li povos porti pecon da oro al hejmo ĉiufoje.
Li decidis, "Unu blokon mi uzos por ordinara ĉiutaga vivo. La alian mi konservos por pluvaj tagoj. La trian mi investos en miajn kampajn aferojn. Kaj mi gajnos meriton per kvara bloko donacinte ĝin al povruloj kaj bezonantoj, kaj ankaŭ por aliaj aferoj."
Kun kvieta menso li dividis la gigantan orblokon en kvar malpli grandajn pecojn, kaj facile portis ilin hejmen kvarfoje.
Poste li vivis feliĉe.

La moralinstruo estas: "Ne mordu tion, kio estas pli granda ol vi povas maĉi."
 

Elangligis Miaohui. La aliaj tradukoj estas www.ebudhano.cn/eo/list.php?fid=8