53. Bando de Drinkemuloj [Sobreco] Iam kiam Brahmadato estis reĝo, la Iluminiĝinto renaskiĝis en riĉan familion. Li fariĝis plej riĉa homo en Benareso. Harzarde estis bando da drinkemuloj vagantaj sur la stratoj  Ĉio, kion ili ĉiam pensis, estis trovi metodon por akiri alkoholaĵon,  la drogon, sen kiu ili ne povas vivi laŭ sia opinio. Iutage, kiam ili elspezis ĉiujn monerojn kiel kutime, ili elpensis planon por rabi la plej grandan riĉulon en Benareso. Sed ili ne sciis, ke li estas renaskiĝinta Bodhisatvo, do li ne estis tiel facile trompiĝebla. Ili decidis fari "narkotan vinon", kiu estas vino kun dormiga drogo sekrete aldonita. Ilia plano estis inviti la riĉulon trinki la narkotaĵon. Kiam li endormiĝos profunde, ili forŝtelos ĉiujn liajn monon, juvelojn kaj eĉ la valorajn vestaĵojn vestitajn de li. Do ili starigis portempan vintrinkejon ĉe la vojo. Ili metis la restan vinon en botelon, kaj miksis kelkajn fortajn dormpilolojn. Poste, la riĉulo iris sur la vojo al iu loko. Unu el la drinkemulo vokis lin, "Honora sinjoro, kial vi ne apliku vian tagan rajton, kaj iom trinku kun ni? La unua kliento drinkas senpage!" Poste, li elverŝis la falsan vinon. La Iluminiĝinto trinkis nenian alkoholaĵon, sed li estis scivola, kial tiuj drinkemuloj tiel malavaras kontraŭ sia favorata drogo ĉar tio estas kontraŭ ilia kutimo. Li konsciis, ke tio eble estas ia trompo. Do li decidis doni al ili lecionon. Li diris, "Estas kulpo aperi antaŭ la reĝo ebrie, aŭ eĉ kun iomete da vingusto en mia spiro. Bonvolu afable atendi min ĉi tie. Mi venos al vi kiam mi revenos de la palaco." La drinkemuloj senesperiĝis. Ili ne povis drinki tiel frue kiel ili deziris. Sed ili decidis atendi pacience. Malfrue en tiu tago la riĉulo revenis al la ĉevoja trinkejo. La drinkemuloj preskaŭ malesperiĝis pri la drinkado. Ili tuj alvokis lin kaj diris, "Honora sinjoro, kial vi ne celebru vian viziton al la reĝo? Drinku bonan vinon. Memoru, ke la unua persono drinkas senpage!" Sed la riĉulo daŭre rigardis la vinajn botelon kaj glason. Li diris, "Mi ne fidas vin. La botelo kaj la glaso de la vino estas precize samaj kiel matene. Se ĝi estus tiel bona kiel vi diris, vi jam almenaŭ gustumus iom ĝis nun. Fakte vi ne povus deteni vin eldrinki ĝin. Mi ne estas malsaĝulo. Vi certe aldonis alian drogon en la alkoholaĵon." La riĉulo eliris, kaj drinkemuloj denove planadis kaj komplotadis. La moralinstruo estas: Tenu vin sobra kun komuna konscienco.