www.ipernity.com/doc/124084/29835391

Por plezuro, ne por flaro
Pretiĝis la kristalaro.
La senviva glaci-floro
Bele pompas, sen odoro
- Ĝi, natura verko.
Estas ĝia stranga sorto,
Pro printempa varmo, morto,
La plensuka velko