Antaù la somero mi malkovris Yahoo Answers. Temas pri retejo kie homoj faras demandojn, kaj aliaj respondas.

Ĝuste tiam estis du malfermitaj demandoj pri esperanto, kaj mi miris, ke malmultaj esperantistoj respondis ! Fakte estis multe pli da iom stultaj respondoj de homoj, kiuj tute ne scias pri kio ili parolas.

Jen kelkaj ekzemploj:

Pourrais-je apprendre l´espéranto?

Where is the language Esperanto most commonly spoken?

En kelkaj aliaj kazoj, la demando ne rekte rilatis esperanton, sed ja estis inde mencii ĝin en respondo, kio ne ĉiam okazis ! Vidu:

Quelle est la langue universel?!?!?

Pensez vous que nous devons tous apprendre et utiliser la même langue internationale et universelle ?

Tiu retejo de Yahoo ekzistas en pluraj lingvoj. Estus bele se kelkaj retemaj esperantistoj povus tie regule rigardi la demandojn pri lingvoj, en sia propra lingvo. Tiel ni povus regule aperigi ĝustajn kaj akuratajn informojn pri esperanto, kaj se eblas iom pli grandkvante kaj diversstile ol en la ĉisupraj ekzemploj !

Mi ne scias kiel seriozaj tiuj demandoj estas. Kelkfoje ili aspektas iom ŝercaj, sed eĉ se la demandinto ŝercas, eble venos multaj aliaj homoj legi la respondojn... Do laù mi indas provizi bonkvalitajn respondojn.

Kion vi pensas pri ĉio tio ?