Karaj geamikoj !

 Mi kore gratulas Vin okaze de la Nova 2008 Jaro kaj sincere  deziras al Vi cxiuj cxion la plej bonan  en la Nova Jaro !