Op 6 oktober 2012 is het boek “Tussen stad en land” verschenen. De ondertitel van het boek luidt: "Het beeld van de interlokale tram". Ik heb dit boek samen met Herman van ’t Hoogerhuijs geschreven en samengesteld. Het boek gaat over zware interlokale trams in Europa en de overige werelddelen. De invloed van de Amerikaanse interurban op de interlokale tram in de landen buiten de Verenigde Staten wordt uitgebreid behandeld.

Van het einde van de negentiende eeuw tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw waren interlokale trams een belangrijk onderdeel van het vervoersysteem. Ze hadden een eigen karakter met veel trekjes van de elektrische spoorwegen die ook in die periode opkwamen.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de betekenis van de interlokale tram af, omdat hij vervangen werd door andere vervoertechnieken. Toch zijn er bedrijven die het tot op de huidige dag hebben volgehouden. De toekomst ziet er voor de moderne interlokale tram niet slecht uit, omdat woon-werkverkeer en scholierenvervoer over steeds grotere afstanden plaatsvinden en de behoefte aan "schoon" vervoer groeit.

Het karakter van de "interurban" komt verrassend goed tot uitdrukking in de schilderijen van de Haagse kunstenaar Joop Polder. De schilderijen van Joop Polder nodigen uit om te reizen en weg te dromen. Zijn interlokale trams voeren de reizigers vanuit de stad naar het geluk dat in de duinen en aan zee gevonden kan worden. Zij rijden naar havens waar de tocht voortgezet kan worden tot achter de horizon of waar u gezeten achter een goed glas wijn kunt genieten van de binnenvarende schepen. U bent ver weg maar er rijdt altijd een tram terug. De tramrails vormen immers een tastbare verbinding met de plaats van vertrek. Een reproductie van het schilderij “De rode tram” van Joop Polder is op de omslag van het boek afgebeeld.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij De Alk en is in de reguliere boekhandel en in de op spoor- en tramwegen gespecialiseerde winkels te koop. Het 208 pagina's dikke 'boek kost in de winkel € 32,50. De uitgave is rijk geïllustreerd met bijzondere kleurenfoto's, historische zwart-wit opnamen, afbeeldingen van zeldzame prentbriefkaarten, plaatsbewijzen en reproducties van bedrijfsdrukwerk.

Zwischen Stadt und Land
Umschlag des Buches über Überlandbahnen in Europa und den anderen Weltteilen. Der Einfluss des Amerikanischen "interurbans" wird in ein spezielles Kapitel beschrieben. Das Buch is zwar in der Niederländische Sprache geschrieben durch die reiche Bebilderung mit seltenen und interessanten Aufnahmen und Dokumenten ist es jedoch auch Attraktiv für Deutschsprachige Leser. Das Buch kann u.a. über Internetz bestellt werden.

Entre ville et région
Couverture du livre qui traite des tramways interurbains en Europe et dans d'autres parties du monde. Un chapitre spécial est consacré à l'influence du transport interurbain américain sur le tram européen. J'ai écris ce livre avec Herman van 't Hoogerhuijs. Le livre est en néerlandais mais un grand nombre de rares et intéressantes photos et reproductions rendent cet ouvrage intéressant pour des lecteurs internationaux également! Le livre peut-être commandé sur internet ( voir le lien ci-dessous).

Between city and country
Cover of the the book about interurban tramways in Europe and the other parts of the world. The influence from the American interurban on the European tram is described in a special chapter. I wrote this book together with Herman van 't Hoogerhuijs. The book is in Dutch language however a great number of rare and interesting pictures and reproductions make it interesting for international readers too! The book can be ordered on internet (see the selected links below).

Links:
www.alk.nl/?action=viewArt&cid=120&aid=564&lid=1
www.nvbs2.nl/NVBSwinkel/xcart/product.php?productid=26029...
www.vanstockum.nl/boeken/treinen/tramwegen/nl/tussen-stad...
www.bruna.nl/boeken/tussen-stad-en-land-9789060133347
www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/boeken_vrijetijd...
www.tramclub-basel.ch/de/shop/shop.php?mod=detail&art...
www.beck-shop.de/Hoogerhuijs-Moerland-Tussen-stad-en-land...