La Estraro de UEA ekzkludis min el ĉiuj roloj en la ĉijara UK kaj en la venontaj UKj, kaj rifuzas prezenti "ne nur la nomojn de la elektitoj por koncerti en la ĉijara UK sed ankaŭ iliajn, eblajn meritojn". Pri miaj meritoj, mi simple memorigas, ke mi eldonigis 4 profesiajn kompaktajn diskojn de kantoj/videokantoj en esperanto dum la lastaj 4 jaroj (45 videokantoj elŝuteblas senpage el YouTube), mi koncertis 30 fojojn en Eŭropo (inkluzive de UK en Islando kaj UK en Argentino) kaj la datumoj pri la ŝato de la publiko pri miaj verkoj parolas klare. Bonvolu nur ilin tralegi!!!!!
Manŭel Rovere- en YouTube = 46.500 spektadoj
" " - en Esperanta Televido-ETV = 37.800 spektadoj de 4 kantoj (bonvolu kompari kun dekoj da aliaj kantoj tie)
Manŭel Rovere - en Ipernity = 29.400 aŭskultadoj de kantoj.
Miloj da “mi ŝatas” ĉe kantoj aŭ videokantoj de Manŭel, 808 favoraj komentoj
+ 370 kunpartigoj de kantoj, ricevitaj ekde la 01/01/2015 ĝis la 05/05/2015 de Manŭel Rovere en vizaĝlibraj forumoj.
Mi petas la subtenon de ĈIUJ VERAJ AMIKOJ, kiuj plurfoje kaj plurloke deklaris sian ŝaton pri miaj kantoj kaj instigis min plulabori por esperanto, por konigi al la Estraro de UEA, ke tiu ekskludo estas neaprobinda kaj portas honton al UEA. Ne agnoski la meriton de kiuj sindone kaj trafe laboras por esperabto estas vera perfido de ĉiuj principoj de justeco kaj honesteco.
Bonvolu doni vian aniĝon al la iniciato:
www.facebook.com/events/1589703374630808/1589979531269859
Elkoran dankon pro via komprenemo. Manŭel.