Mi sendas saluton al ĉiuj ĉekaj geamikoj kaj precipe al Vaclav, kiu loĝas en Prago: elkore mi partoprenas en la malĝojo kaj doloro pro la okazinta akcidento en la urbocentro de la belega, ĉeka ĉefurbo kaj bondeziras al ĉiuj vunditoj rapidan resaniĝon kaj forgeson de tiu malbonaĵo. La laboremega ĉeka popolo rapide kapablos forviŝi tiun vundon kaj ĉion rekonstrui pli bele ol antaŭe.