Iam iu iris al urbo de vilaĝo piede. Tagmeziĝis kaj li malsatiĝis. Li sidis sub arbo ĉe grenkampo por ripozi. Lia edzino estis metinta por li manĝaĵon. Li pensis eble ĝi estas peco da viando, aŭ femuro de kokino aŭ almenaŭ kuirita ovo. Li eligis ĝin por manĝi sed li vidis sopire ke ĝi estas pano kaj fromaĝo. Ankoraŭ li ne estis manĝinta ke ĉevalrajdanto venis. La viro komplimentis la ĉevlarajdanton kaj hazarde la ĉevalrajdanto haltis, staris kaj diris al si mem "ne estas ĝentile rifuzis lian komplimenton". Li rigardis la ĉirkaŭaĵon kaj ne trovis ejon por ligi bridon de la ĉevalo, do demandis la viron kie mi ligu la bridon?

La viro estis pentinta pro sia ne taŭga komplimento, do li respondis: sur mian langon!
 
 
 
 
 
Tradukis: Mahbube Morad
"Ketab-e Metro 13", Zijaeddin-e Ŝafii, Desegnis: Said Razagi, Unua eldono:2007, Eldonis: Naŝre Ŝahr, Tehrano.
 
Aperis en la revuo IRANA ESPERANTISTO n-ro 17/18