Ipernity-teamo malpermesis la aperon de miaj esperantistaj internaciaj dokumentoj, ĉar mi ne pagas la abonon. Mi estas pensiulo en Rumanio kaj mi ricevas monate 230 eŭrojn (en rumana valuto). La vivaj elspezoj estas same kiel en Europa Unio. Sen la helpo de mia edzino mi, sole, ne povus vivi. Mi ne volas donacojn kaj mi ne estas almozulo. Ĝis nun mi laboris por Esperanto senpage. Eble mi migros al Facebook aŭ al alia firmao, kaj mi faros propagando por Esperanto. Kvankam mi havas konton en Facebook, ĝis nun mi ne havis fotojn en la reto, ĉar mi pensis ke en Ipernity-reton troviĝas esperantistaran klubon. Mi pensis ke miaj historiaj esperantistaj internaciaj datumbazoj estas vera trezoro de komuna intereso. Vidu miaj artikoloj: ,,Pri kolektado kaj kolektantoj"( www.ipernity.com/blog/m.vochin/445913 ) ; ,,Historio de la esperantista movado per poŝtkartoj, poŝtmarkoj, glumarkoj kaj aliaj esperantaĵoj"( www.ipernity.com/blog/m.vochin/723323 ); Do, mi devas forlasi Ipernity-reton kaj mi diras al ĉiuj miaj amikoj: ADIAŬ! Mi viŝos ĉiujn miajn fotografiojn, dokumentojn el Ipernity.