همانطور که مطلع هستید از بدو تاسیس انجمن، مسئله محل دفتر همیشه از مشکلات اصلی بوده است. طرح های مختلفی برای حل این معضل ارائه شده ولی بصورت جدی پیگیری نشده است. انجمن قصد دارد تا با همکاری شما یکی از این طرح ها را به اجرا بگذارد.

در این طرح یک آپارتمان به صورت اشترکی (سهمی) توسط اسپرانتودانان علاقه مند خریداری شده، به عنوان دفتر انجمن استفاده خواهد شد. جزییات طرح به شرح زیر است.

تعداد 24 سهم هر کدام به مبلغ 4 میلیون تومان جمعا 96 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. هر سهم معادل ربع دانگ ملک خریداری شده با مبلغ فوق خواهد بود. هر فرد میتواند یک یا چند سهم خریداری کند. نام هر فرد و تعداد سهم وی در سند مالکیت درج خواهد شد. هر سهامدار میتواند در آینده سهم خود را به نرخ روز به فرد دیگر بفروشد.

مبالغ فوق از تاریخ 23تیر لغایت 23 دی 1391 جمع آوری خواهد شد و در مبالغ مبلغ دریافتی یک فقره چک به سهامدار داده خواهد شد. مبلغ سهم را مینوانید یکجا یا تدریجی پرداخت کنید. در صورت زودتر جمع شدن مبلغ فوق خرید ملک قبل از دیماه انجام خواهد شد. در صورت جمع نشدن مبلغ کافی، مبالغ سهامداران مسترد خواهد شد.

ملک خریداری شده به انجمن بصورت رایگان اجاره داده میشود و مطابق قوانین اجاره املاک مسکونی، انجمن موظف به پرداخت شارژ و هزینه های برق و غیره خواهد بود. علاوه بر آن هزینه های تعمیرات ساختمان نیز بر عهده انجمن خواهد بود.

کلیه سهامداران به صورت رایگان عضو انجمن خواهند بود و برای استفاده از امکانات و برنامه های انجمن از تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود. سهامداران غیر تهرانی میتوانند از محل دفتر برای اقامت شبانه استفاده کنند.

انجمن اسپرانتوی ایران امیدوار است با همت شما صاحب خانه دایمی شود. با شرکت در این طرح علاوه بر کمک معنوی به جنبش اسپرانتوی ایران، از مزایای مالی آن نیز برخوردار خواهید شد. در صورت تمایل به همکاری مراتب را به اینجانب اطلاع دهید 09124949303با سپاس

دکتر کیهان صیادپور