Hieraŭ, 28-a de januaro, estis sesio (monata prelego) en IREA. S-ro Reza Ĥejrĥah paroladis pri la katastrofo de Hiroŝimo je la dua mondmilito. Li montris prezentadon (fortpunkta) de bildojde monumentoj pro la atombombo de tiamaj usono-registaroj.

Ankaŭ s-ro Torabi parolis memore al forpasimta Claud Piron.