Mia najbaro pasis kun botelo de malalkohola biero en la mano. Mi demandis al li: “ Kien?”

Li diris ke mi iras urini en la botelon por vidi ke ĉu mi havas renoŝtonon aŭ ne!!!

Mi dirid al li ke jes, ja estas taŭga maniero, sed li ankaŭ povas sin turni al doktoro!”

My neighbor was passing with a bottle of Islamic beer in his hand.

I asked him: “Where are you going?”

“I gonna piss in the bottle cause I wonder if I’ve got kidneystone.” !!! He said.

I replied: ” Yes, good job, but you can also go to a doctor.” !!!