نوروز فرا رسید. به تمام دوستان عزیزم این جشن و مراسم باستانی و عزیز را تبریک عرض می‏کنم. به امید شادمانی و پیروزی‏های فراوان در سال جدید

Noruzo (Nova tago) de 1388 alvenis. Mi gratulas al ĉiuj miaj karaj amikoj ĉi tiun antikvan karan festoceremonion. Kun espero de Feliĉo kaj sukceso.Noruzo ترانه جاودانه نوروز اثر آشورپور

Onklo Noruzo عمو نوروز

Haĝi Firuz حاجی فیروز

Apero de Printempo جلوه بهار

Aj Botte Botte آی بته بته

La gratulo de Noruzo تبریک نوروزی

Zefiro de Farvardin نسیم فروردین