Jam estas longega tempo, okaze la lastan tagon de la aǔtuno (ĝuste hodiaǔ nokte), Iranaj popoloj kaj aliaj ĉirkaǔaj pers-ujoj festas specialan ceremonion nome "Yalda Nokto". Radiko de Yalda apartenas sirian lingvon, signife "naskiĝo". Laǔ kredo de pra-uloj "Yalda nokto" estas naskiĝ-nokto de suno kaj je la fino de  tiu ĉi la plej longa nokto dum jare, mallumeco malvenkos kaj lumeco estos venkota. Multajn manĝaĵojn, fruktojn, frandaĵon, dolĉaĵon cele kun multaj signifoj kiel abundeco, saneco, ĝojeco oni preparas en la ceremonio temen, Akvo-melono kaj poste granato estas la plej famaj preparitaj fruktoj.