Bonvole legu la suban tekston kun sento de ŝtono, kiu toleris senmovecon, kun sento de vermo kiu sopiris kuradon kaj arbo kiu fiaskis la flugadon. Ĉar ili kune, je sopiro atingis doloron kaj je la doloro al entuziasmo kaj je la entuziasmo al konscieco.

 

 

Jam estas pli ol longa tempo ke mi havas problemojn kun vortoj kiel "Leĝo", "Forteco", "Rajto", "Justeco" ….  La leĝo kiu pretendas justecon tamen sen-troige pli parte kun sia difinita ne-egala rajto, donacas fortecon al viroj kiuj povas difini viv-linion por virinoj … Nu, jam se laǔ malboneco de firmamento, la virino estus sub la hegemonio de iu viro kiu sia logiko ne samus kun la ŝia, devigite ŝi tolerus la aferon dum la sia tuta vivo…. Tempo al tempo pripenas en mia menso kun mi mem, ke tiuj kiuj estas kaǔzantoj de la maljustecoj, aǔ eĉ tiuj kiuj jam havas potencon kontraǔante la dikriminaciojn, konfirmante la aferon, kiel respondos larmojn, suspirojn de divorcita patrino kiu laǔ tribunala dekreto rajtas dum jare vizitu sian infanon preskaǔ je la nombro de la siaj fingroj? Aǔ kiel ili respondos sopirecon de knabino scivolonte sperton de la nekonata ĉirkaǔaĵo, sed eĉ por alfabeta lernado de gepatra lingvo, bezonate atendas permeson kaj kontentecon de la patro kaj mi ne plu pri-aludas vojaĝon el iu urbo al alia urbo kaj tre ideale je la lando al alia lando… Aǔ kiel ili respondos edzinon kiu emas kiel sia edzo ĉeestu en la socio progresonte nivelon de ĉu profesie ĉu kulture ĉu ekonomie ĉu plotike tamen laǔ la leĝo ĉiu-momente la edzo povas ĉu konvikinte ĉu malkonvikinte haltigu ŝin…. Aǔ kiel ili respondos fraǔlinon kiu ĉu laǔ aĝe ĉu laǔ logike ĉu laǔ anime ĉu eĉ laǔ korpe estas perfekta tamen geedziĝonte, bezonate atendas permeson de patro, kuratoro kaj imagu se ŝia geedziĝita elekto ne estu je la deziro de la patro, la kuratoro ŝi ne rajtos fari tion laǔ sia deziro …………………..