Ne ĉiam oni mortigante iun, oni punos laŭ la leĝoj reciprokan murdon. Ekzistas kazoj ke oni estante murdinto povas esti sen punaj, jen ekzemploj laŭ la aktuala leĝaro irana :

- Se fil(in)on murdigu ties patro aŭ ties patra avo. (laŭ la 220-a artikolo de la islama puna regularo )

- Se herezulon (iu kiu ne kredas Dio-n) murdigu islamano. (Laŭ la 207-a artikolo de la islama puna regularo )

- Se frenezulon mortigu prudentulo. (laŭ 222-a artikolo de la islama puna regularo )

- Se iun mortigu ebriulo. (laŭ 224-a artikolo de la islama puna regularo )

- Se edzo vidu sian edzinon adultante kun alia viro, li povas mortigu kaj la viron kaj sian edzinon. (Laxu 630-a artikolo de islama puna regularo )PS) Kiel ĉaim mi dankas speciale de mia kara majstro REZA pro korektado de la teksto!