Nuntempe unu el la plej gravaj branĉoj de homaj rajtoj estas la virinaj. Laǔ opinio de multaj juristoj, la esplorado pri situacio de virinoj en ĉiuj socioj povas esti la plej indica pesado, mezuranta demokration. Jen tiu ĉi artikolo klariganta kelkajn leĝojn, kies parto(j) rilatas al la Iranaj virinaj rajtoj, havas influon al aktuala etoso ene de la lando.

Laǔ la leĝo-libro, verkintoj de la regularo ne kredas egalecon inter viroj kaj virinoj, sed bilancon. Alidire, ne estas necese, ke la rajtojn posedatajn de viroj ankaǔ virinoj posedu tutsame. Donante iun rajton al la viro, ankaǔ la virino ricevas rajton, tamen ne dividite la samon. Ekzemple rajto sekskuniĝi iam ajn apartenas al la edzo, kaj tion la edzino ne povas rifuzi, kaj kompare kun tiu ĉi rajto, alimenton posedas la edzino.• Sangomono
Laǔ la 300-a artikolo, sangomono de mortigita virino, ĉu intence ĉu sen-intence estas konsiderata kiel duona homo.
La
ǔ la 209-a artikolo, se iu viro intence mortigus virinon, tiu punendus je morto, tamen la kuratoro de ŝi unue devas pagi duonon de la sangomono al la viro.
La
ǔ la 220-a artikolo, patro kaj patra avo, kiu jam mortigis sian infanon ne punendas per morto.
La
ǔ la 630-a artikolo de la Islama puna regularo, se edzo ne atendite vidus sian edzinon, kiu volonte sekskuniĝus kun viro, rajtas mortigi kaj la edzinon kaj la viron. Se la edzino ne obeemus sekskunigon, la edzo nur rajtas mortigi la viron.
Okaze de damaĝo de organoj, sangomono dependas de la lezita kvanto. Sangomono de organoj por viroj kaj virinoj estas samaj ĝis triono de plena sangomono, kaj de tiam sangomono de la organoj por virinoj duoniĝas.


• Adulto
Laǔ la 88-a artikolo, adulto inter ne geedzoj punendas per 100 skurĝobatoj kaj adulto inter geedziĝintoj punendas je ŝtonumo.


• Safismo
La
ǔ la 127-a artikolo, puno de safismo estas 100 skurĝobatoj kaj laǔ 131-a artikolo se safismantoj ripetus safismon pli ol tri fojojn, ili punendas per morto.

• Malobservo al religia hiĝabo
La
ǔ la 638-a artikolo, virinoj aperantaj en socio sen religia hiĝabo estas malliberigataj de 10 tagoj ĝis 2 monatoj.
Religia hiĝabo estas kovro de la tuta korpo krom la vizaĝo, manoj kaj piedoj -- la
ǔ la artiko.

• Atesto de la virinoj
Unu el rimarkindaj punktoj en la regularo estas la juĝa valoreco de virinaj atestoj. En kelkaj kazoj virinoj rajtas atesti, sed la atesto de du virinoj egalas kun la atesto de unu viro, kaj tiu ĉi malegaleco ne limiĝas nur al atestoj, sed tio validas ankaǔ kaze de ekspertaj opinioj.

"La temo en la futuro daŭrigos dum venontaj postoj"

PS) Elkore mi dankas karegan amikon "Imre" pro modifo de la teksto!• Komenco de puna respondeco
La
ǔ 49-a artikolo de la leĝo-libro, aĝo de puna respondeco diferencas inter knaboj kaj knabinoj. Knaboj de la fino de la 15-a jaraĝo kaj knabinoj depost la 9-a jaro puneblas. Alidire saman punon laǔ sekseco, ĉe iuj povas esti punenda kaj ĉe iuj ne. Ekzemple ŝteladon fare de 14-jaraĝa knabo ne estos delikto, sed ĝuste tio ĉe 10-jara knabino kalkuliĝos kiel delikto.