De pluraj tagoj daŭras dramo post la tertremo en multe da urboj kaj regionoj de Ĉinio. Miloj da viktimoj, multege da perditaj homoj, sed ankaŭ  tiuj, kiuj travivis tiun ĉi teruran tragedion...

Esperas, ke efikoj de tiu ĉi tragedio estos iom post iom reparigataj, ke tiuj, kiuj travivis, ricevos bezonatan helpon, ke internacia helpo venos laŭeble plej rapide! Mi kondolencas al ĉiuj Ĉinanoj kaj deziras ĉion plej bonan - antaŭ ĉio, fortojn por tiuj, kiuj troviĝis en malfacilega situacio de la vivo!

Solidareco kun ĉiuj viktimoj de la tertremo kaj kun iliaj familioj!