Unua de Majo fakte ne estis kaj ne estas festo de laboristaro - tiu ĉi tago estas la tago de batalo de ĉiuj laboristoj, senlaboruloj - ĉiuj forĵetitaj de kapitalismo ekster rondo de digna vivo. Ĉu iu memoras ankoraŭ, ke Unua de Majo neniam estis komunista festo??? Ĉu iu ankoraŭ memoras Sacco kaj Vanzetti - du anarkiistaj-sindikatistaj aktivuloj el Usono, antaŭ pasinta jarcento kaj historiajn rilatojn de fortaj usonajn strikojn kontraŭ kapitalistoj kun vera signifo de Unua de Majo???

Komunistoj, precipe en Orienta kaj Meza Eŭropo, transprenis ĉi tiun tagon kaj nuligis tute veran ideon de Unua de Majo - en multe da komunistaj landoj, tiam, oni festis sklavecon, amon al partio kaj hipokritecon.

Vera senco de Unua de Majo estas forgesita. Sed en milionoj da kapoj de la tuta mondo senĉese fajras protesto, ribelo kaj malkonsento pro novliberala kaj kapitalista mond-ordo! La batalo daŭras!

Okaze de tiu ĉi grava por ni tago, mi bondeziras al ni ĉiuj pli justan, pli egelan kaj pli liberan mondon - sen maljusta, malegala kaj mallibera kapitalismo. Ke denove la laboro fariĝu nia digneco kaj ne sklava vendado de propraj fortoj por tiu ĉi aĉa sistemo!

For la aŭtoritato - for la kapitalo!