Pli ĝeneralaj klarigoj:

Mi reskribas ĉi tie ne nur rilate al pli frua teksto - tiu ĉi reskribo enhavas ankaŭ miajn kritikaĵojn rilate al miaj aliaj kontraŭ-krimajn tekstojn se temas pri Tibeto. Vi povas serĉi ilin sur mia blogo, kadre de Grupo "Paco" k.s. Stranga afero - neniu ĉina kritikulo de mia vidpunkto NE RESPONDIS al miaj plej elementaj demandoj pri ĝenerale aŭtoritara kaj mallibera karaktero de ĉina reĝimo... Ĉu mi finfine ekaŭdos de ili la respondojn ekz. je demandoj: Ĉu en Ĉinio oni malliberas homojn en labor-koncentrejoj Laogai??? Ĉu ĉina registaro mortas kontraŭlojn de ĉina registaro? Ĉu ĉina registaro reprezalias proprajn civitanojn?

1. Mi ne diskutos kun "argumentoj" flanke de Trigo Peng kaj similaj al li parolaĉoj - evidente tiu ĉi ulo malsamis je komunismo kaj tio ĉi devas esti ege malfacila kaj akra malsano. Bedaŭrinde. Trigo Peng, ĉu vi estas serioza persono??? Mi demandu pri la vero polan ambasadoron en Ĉinio??? Ĉu vi vere ne estas frenezulo? Ĉu pola ambasadoro en Ĉinio diros al mi ion pli seriozan? Ĉu vi ne komprenas, ke diplomata politiko bazas sur malplenaj vortoj? Kio dirus al mi pola ambasadoro? Certe dirus al mi, ke "situacio en Tibeto estas interna afero de Ĉinio"... Kaj eble vi rekomendus al mi viziti ĉinan ambasadejon en Pollando? Ĉu tie mi ricevos la veron? Eble ankaŭ mi iru al ambasadejo de Norda Koreio en Pollando kaj tie "ekscii" pri la vero rilate al vivo en tiu ĉi buĉista teroro? Ĉu vi havas ankoraŭ iom da ĉi-specajn scienc-fikciajn proponoj?

2. Al ĉiuj ĉinaj kritikuloj de mia vidpunkto - ne uzu sufiĉe stultan kvazaŭ argumenton: "se vi ne estis en Tibeto, do ne kritiku tiean situacion"... Ankaŭ mi ne estis en Irako, Afganlando, Kubo kaj en aliaj lokoj en la mondo, kie oni faras krimaĝojn, kie "oni liberiĝas" popolojn... Ĉu pro tio mi (ĉu iu ajn) ne rajtas kritiki la situacion??? Ĉu multe el vi naniam estis en Usono (kiel mi), sed kvankam (kiel mi) vi kritikas la kapitalismon kaj iperiismon de usona registaro? Do, tiu ĉi "argumento" via flanke estas sufiĉe malforta...

3. Ĉu ĉinaj kritikuloj de mia vidpunkto FINFINE KOMPRENOS jenan aferon: mi estas samtempe kritikulo de Dalajlamo kaj lia "politikio" rilate al Tibeto. Laŭ mi, Dalajlamo estas simpla malkuraĝulo kaj hipokrito. Li forkuris al Indio, restis propran landon kaj fibabiladas pri paco, harmonio ktp... Tio ĉi estas klara agado de ĉiu religia gvidanto. Plej komforte pri la paco oni diras el sekura loko, el malproksimeco de ĉefaj dramatoj. Tibetaj monaĥoj kaj simplaj tibetaj civitanoj estas mortataj kun vorto "Dalajlamo" je buŝoj. Jen lia "klopodado", jen lia "amo de la paco kaj harmonio"... Dalajlamo, laŭ mi, estas simpla hipokritulo kaj ne simbolo de "libera Tibeto"...

4. Dalajlamo kaj antaŭĉina sistemo en Tibeto estis sklaveca religia reĝimo. Mi ne subtenas tian karakteron de Tibeto! Samtempe ĉina OKUPADO de Tibeto estas pli forta formo de la sklaveco! Ĉinio de tempoj de Mao okupas tibetan teritorion, kulturon, kutimojn, vivon de apartaj Tibetanoj. GEKARAJ! Ne diru simplajn malveraĵojn!!!

5. Zhang Xuesong kaj aliaj ĉinaj esperantistoj diras pri Tibeto kiel pri "regiono". Ĉu ui ajn alemaŭ iomete konatan HISTORIAJN FAKTOJN legas ĉi tion sen reago??? Tibeto estis kaj estas aparta nacio, aparta lando, kun tute alia kulturo ol volis Mao, kiu komencis OKUPI Tibeton! Tibeto NE ESTAS "ĉina regiono" - ĝi estas aparta nacio okupata de komunistoj!!!

6. Zhang Xuesong sendis al mi TTT-ligoj... Bonege! Li eĉ "speciale rekomendis" al mi la TTT-ejon kun "anti-cnn" en la adreso. Amiko, ĉu vi vere pensas, ke mi estas stultulo manipulata de diversaj amaskomunikiloj? Ĉu vi vere pensas, ke mia kritiko estas efekto de "okcidenta manipulado"??? Kiel anarkiisto mi ege vigle traktas ĈIUJN amaskomunikilojn - precipe kapitalistajn kaj komunistajn (do, represiemaj). Apud Ĉina Radio Internacia mi aŭskultas ankaŭ Voice of America (Voĉo de Ameriko) - ĉiutage mi renkontiĝas en VOA kun stultaĵoj kaj malveraĵoj. Ĉia ŝtata amaskomunikilo (pola, ĉina, usona, franca ktp...) manipulas per informoj - vi ne devas esti anarkiisto, ke kritiki kaj distance pritaksi la sistemon de informo-transdono!

7. Kara Zhang - vi diras pri "niaj" kaj "viaj" amaskomunikiloj. Ili ĉiuj ne estas miaj, viaj, niaj... Ne faru el mi stultulon, kiu ne kapablas kritike rilatigi al informo-manipulado...

8. Kara Arbsemo, vi skribis: "Neniu registaro permesas la agadon kiel la eventon kiu okazis en Tibeto 14an marte cxi jaro." Ĝuste temas pri tio, ke TUTA MONDO permesas al ĉina registaro okupi Tibeton kaj mane de ĉinaj soldatoj morti tibetajn civitanojn. Plie, tuta mondo permesas al Rusio okupi Ĉeĉenion kaj morti ĉi tiun landon (ne regionon!), permesas al Usono okupi Afganlandon kaj Irakon, permesas al Izraelo okupi Palestinon ktp... Tibeto estis / estas ano de granda familio? Kompreneble jes - sed kulture! Neniam Tibeto estis parto de ĉina komunismo!!! Vi konsideru politikajn kialojn kiam vi diras pri kulturaj "familioj"! Se vi - kiel ĉiuj samideanoj - volas vivi pace kaj harmonie, unue vi nepre devas nuligi komunistan teroron! Ne ekzistas ebleco de koekzistado de PACO KAJ LIBERECO sub komunismo! Ĉi tio neeblas, karega!!! Jes, kara Arbsemo, kiam mi havos eblecon, mi vizitos Tibeton, same kiel Palestinon, Ĉeĉenion (konsiderante, ke miaj amikoj aktivas en movado "Libera Ĉeĉenio" kaj senĉese vojaĝas al Grozny [ĉefurbo de Ĉeĉenio] kaj subtenas ĉian aktivaĵon kontraŭ rusa registaro en tiu ĉi okupata lando)...

Denove mi demandas ĉinajn defendantojn de la sistemo (ĉu FINFINE iu respondos?): se en Tibeto ĉio estas en ordo, do KIAL Tibetanoj kontraŭas??? Pesto, diru al mi, KIAL? Ĉu ĉiuj estas manipulataj de Dalajlamo, Okcidento, kapitalismo? Ĉu vi pretas defendi ĉi tiajn stultaĵojn, kiujn oni povas ĉiutage aŭskulti en reĝima amaskomunikilo ĈRI??? Ĉu vi - emuloj de la paco kaj trankvilo, pretas defendi ĉian krimaĵon, nur tial, ke ĝi estas ĉina, via, nacia, propra? Certe NE. Via propra registaro malliberigas vin de pluraj jaroj - vi kontraŭu - ĝuste pro la paco kaj trankvilo!

9. Kara Ardo, se vi demandas min persone, mi tuj respondas al vi: JES! mi ne deziras, ke "laŭleĝa registaro" raciigas nian vivon! Laŭ mia opinio, ne ekzistas io kiel "laŭleĝa registaro", ĉia registaro estas nelaŭleĝa kaj malhoma! Vi diras, ke se ne ekzistus la registaro, certe la mondo estus elplenita de perforto kaj homoj mortus unu la alian. El historio ni bonege scias, ke ĝuste registaroj estas fonto de mortigoj, konfliktoj kaj militoj. Mi timas, ke vi pritaksas mian anarkiismon, kiel ia stulta "ĥaoso".. Mi malĝojas pro tio... Kaj lasta afero - per mia anarkiismo mi ne intencas krei "novan mondon" por homoj, socioj, civitanoj. Mi ne estas merda utopiulo, proroko, "kuracisto" de tutmondaj problemoj! Mia anarkiismo estas nur mia - opinias, ke ĈIU homo rajtas (kaj devas) mem klopodi pri sia vivo. Sen registaroj, eklezioj, "helpantoj" ktp. Mi vidas, ke vi ne povas sin imagi la vivon sen registaro - mi ĝuste vivas sen registaro.

Multfoje, pro miaj politikaj vidpunktoj kaj aktivaĵoj, estis / estas arestita de pola polico, registaro, povo. Ankaŭ aliaj povoj arestis min: la belga (en Dendermonde kaj Gent), la germana (en Berlin), la ĉeĥa (en Brno), kaj tiel plu, kaj tiel plu.. Ne, mi ne "sin laŭdas", mi ne lamentas. Simple mi kuraĝas PERSONE, individue kontraŭi al ia ajn povo kaj registaro. Kaj mi scias, ke ĉiu registaro estas pli ĝuste fonto de malbono, ol la bono...

10. Kara Ladislao - ĉu vi povus priskribi kaj klarigi al ĉiuj "emuloj de komunista reĝimo" ekz. la agadon de rumana komunista sekureca polico Sekuritate? Samtempe mi povas priskribi metodojn de la agado de pola komunista sekureca polico en pasinteco... Mi opinias, ke viaj pripensoj estus fruktudonaj por ĉiuj, kiuj vidas nur "oficialan" vizaĵon de opresiema sistemo. Ja, vi kaj mi, vivis sub komunista reĝimo, do povas iom paroli pri la afero. Tutamike, kara!

Plej amike kaj liberecane!

PS: Jen ekzemplo de "paca harmonio" inter du krimenaj sistemoj: kapitalismo kaj komunismo. Iam, Monda Banko donis al ĉina registaro grandan krediton por koloniado de Tibeto. Ĉiu, kiu alemnaŭ iomete interesiĝas pri historio de Ĉinio kaj komunistaj agadoj tie, bone scias, ke ĉina registaro ekde tempoj de Mao ĝis nun, havas politikon de "elradikigo" de tibeta kulturo. I.a. oni loĝigas Ĉinanoj en teritorioj de Tibeto... Kaj mi vere petas ĉiujn ĉinajn esperantistojn: ne diru, ke mia vidpunkto estas "kontraŭĉina"! Ĝi estas kontraŭkomunista!!! Ne gravas nacioj, kiam ni serioze diras pri libereco kaj paco!