Gekaraj!!!

Kiel oni scias, Zamenhof konstruis la lingvon por ni ĈIUJ, ĉu ne? Ni uzas la lingvon, jes???? Sed per Esperanto oni povas ankaŭ transdoni malveraĵojn kaj stultaĵojn...

De certa tempo, certaj ĉinaj esperantistoj (kadre de Ipernity) klopodas transdoni al ni aĉan propagandadon de ĉina reĝimo, ke en Tibeto ĉio estas en ordo, ke Tibeto disfloras per la libereco, feliĉo kaj trankvilo... Ĉiuj, kiuj almenaŭ legis pri aŭtoritaraj reĝimoj, pri komunista teroro, pri mallibereco de la ŝtato, pri katenoj je manoj de unuopaj personoj kaj regionaj societoj, bone scias, ke tio ĉi estas sistemo de SKLAVECO... Mi skribas ĉi tion, kiel "civitano" de komunista ŝtato en Pollando ĝis 1989 j... Pesto! De certa tempo certaj ĉinaj esperantistoj klopodas "klarigi" al ni, ke la ĉina komunista teroro, estas sistemo de ĝojo, feliĉo kaj libereco! Jes! Mi povas kompreni, ke amaso da eŭropaj esperantistoj povas sin senti ne tro komforte, rilate al la pritaksado de ĉina reĝimo... Sed ĉu vi ne vidas certan HIPOKRITECON??? JESSSSSSS!!!! Oni povas uzi Esperanton, oni povas krei privatajn amikecojn! Kompreneble!

Sed samtempe, apud ni, oni kreas LA SISTEMON DE LA HIPOKRITECO! Jen Ĉinio havas Olimpiadon - jen ĉina registaro kaj ĉina ŝtato mortigas Tibetanojn!!! Ĉu vi estas blinduloj? Mi (kaj ne nur mi - demandu/diskutu [kun] Floreal Martorell de la Esperanto-Rok-Asocio "EUROKKA" kaj kun aliaj geesperantistoj!) kaj multe da homoj en la tuta mondo kontraŭas al KRIMOJN de ĉina registaro... Kaj granda hipokriteco estas, ke se iu ĉina esperantisto diras: "vi eraras! en Tibeto regas libereco, feliĉo kaj trankvilo!"...

For! Gekaraj!!! Esperanto estas la lingvo de unuigo, PACO kaj LIBERA komunikado! Ĉu ni ĈIUJ povas malkaŝi tiun ĉi hipokritecon, flanke de certaj ĉinaj esperantistoj??? Ĉu ni povas montri, ke Esperanto estas la lingvo de la paco, sed ne de KOMUNISTA (kaj ia ajn) SKLAVECO??? Esperanto ne apartenas al nacio, persono, reĝimo! Tio ĉi estas nia KOMUNA lingvo! Ni povas dividiĝi, se temas pri mondkonceptoj, pripensoj, kredoj, k.s.... SED NI NE PERMESU PROPAGANDADON DE SKLAVA SISTEMO!

En Ĉinio, en Tibetio, la ĉina registaro mortigas senĉese homojn (civitanojn) - ĉu vi ne scias pri tiaj aferoj? Ĉu vi scias, sed ne volas diri io ajn? Ĉu la hipokriteco estas parto de la esperantistaro???

Certaj vortoj al ĉinaj esperantistoj: ni ĈIUJ uzas nian amatan Esperanton, ĉar ĝi estas sennacia, senpolitika, senpropaganda. Mi supozas, ke vi ankaŭ uzas la lingvon ekzakte same. Ĉiu el ni rajtas uzi la lingvon diversmaniere, sed NENIAM (laŭ mia opinio) kontraŭ la paco kaj vero (Zamenhof!!!)... Bedaŭrinde, lasttempe mi legas flanke de certaj ĉinaj esperantistoj, nur malveraĵojn... Eble certa parto de ili estas membroj de komunista partio... Eble... Mi kvankam (kiel liberecano kaj anarkiisto) pensas pri ili, kiel pri HOMOJ - ne civitanoj, ne ŝtatanoj, ne Ĉinanoj - simple (kaj plej grave!!!) pri HOMOJ!!!

Mi esperas, ke ĉiuj geesperantistoj serioze pensantaj pri paco kaj libereco ĉesu la hipokritecon! Ĉu vi pripensis aferon: kial neniu Tibetano diras pri la kontraŭo? Ĉu masakroj, mortigadoj kaj aĉa propagando de fia komunista reĝimo estas por ni certa fonto de la vero??? Amikeco, kunlaboro kaj amo ĈIAM okazas inter HOMOJ, sed ne inter Ĉinoj, Francoj, Poloj, ktp.

UNUE NI ESTAS GEESPERANTISTOJ - DUE NI APARTENAS AL IA NACIO!!!

FINFINE NI REAGU IEL!!!