Dum komunistaj tempoj en Pollando, Radio Wolna Europa (Radio Libera Eŭropo - RLE) estis unu el plej gravaj informiloj de tn. "libera mondo" - en RLE laboris polaj emigrantoj (ankaŭ personoj, kiuj travivis II-an Mondmiliton - partoprenintoj de pola "subgrunda ŝtato", kontraŭkomunistaj geaktivuloj) kaj opoziciuloj en la sama Pollando nelaŭleĝe transdonadis informojn kaj materialojn pri krimaĵoj de komunista reĝimo en la lando. Homoj akuzitaj pri aŭskultado de RLE ofte estis malliberigitaj kaj batitaj de buĉistoj de sekureca polico... Polaj komunistoj superbruigis kaj mallaŭtis signalon de RLE, sed malgraŭ tio, la mondo kaj ankaŭ Poloj ricevis informojn pri agado de la reĝimo...

Radio Free Asia (Radio Libera Azio -RLA) estas certa informila "varianto" de RLE por tiu ĉi kontinento. Elsendas disaŭdigojn en lokaj lingvoj kaj prezentas informojn, kiuj pro diversaj kialoj (kompreneble ĉefe politikaj) ne estas konataj al homoj loĝantaj en la regiono. Sur la TTT-ejo de RLA oni povas tralegi plej freŝajn informojn el Azio (kaj la tuta mondo), ekaŭskulti la disaŭdigojn "on-line" kaj ankaŭ kontroli frekvencojn de la elsendado per mallongaj ondoj. La TTT-ejo enhavas ankaŭ informojn en la angla.

Komprenebla afero: ne ekzistas VERE objektiva fonto de la informoj. Ĉiuj amaskomunikiloj prezentas iajn interesojn. Sed plej grava afero estas, ke ni havu laŭeble plej grandan diversecon de informo-fontoj, ke ni legu / spektu / aŭskultu la informojn el diversaj lokoj. RLA ne estas perfekta informilo, sed almenaŭ pliriĉigas ĉi tiun diversecon. Tio ĉi povas esti interesa precipe por tiuj loĝantoj de Azio, kie aliro al "libera" informo estas malfacila, ĉu eĉ neebla...

Aŭskultu, laŭvole: Radio Free Asia