Ĉiutage mi klopodas aŭskulti polan kaj ankaŭ esperantan redakcion de Ĉina Radio Internacia. Precipe interesas min historaj kaj kulturaj informoj pri tiu ĉi lando. Se temas pri soci-politikaj informoj, ĉina radio - kiel ĉia ilo de totalitara reĝimo - estas simple fonto de malveraĵoj kaj aĉa propagando. Precipe nun, kiam oni diras pri tio, ke ĉina popolo kaj regsistaro malakceptas kontraŭĉinajn manifestaciojn en 'tibeta regiono', kiuj estas direktataj kontaŭ la tuta Ĉinio...

Jes, en tiu ĉi punkto krimuloj el ĉina komunista registaro en Pekino pravas - tio ĉi estas la protestado kontaŭ Ĉinio, sed ne kontraŭ ĉina popolo!!! Tibeto kaj iliaj loĝantoj protestas kaj estas mortataj de ĉinaj soldatoj / policistoj, ĉar volas liberiĝi de komunistaj katenoj, ili batalas kun ĉina ŝtato, sed ne kun ĉina(-j) nacio(-j)!

Plurjara ĉina okupado de Tibeto daŭras, same kiel forta "elradikigo" de tibeta kulturo, lingvo, kutimoj kaj politiko de loĝigo de Ĉinanoj en Tibeto. Mao kaj iliaj sekvantoj volis / volas detrui Tibeton kaj ĝian unikan kulturon. Pli aŭ malpli forte, la tibeta popolo kontraŭas kaj batalas kun komunista teroro.

Tute alia afero estas la reago de Dalajlamo kaj tn. "internacia opinio". Kio okazas? NENIO! Dalajlamo, kiel kutime (kaj kiel ĉiu religia gvidanto) "prizorgas", "ploras", "babiladas". Homo, kiu post katolika papo estas unu el plej konataj personoj de la mondo vere havas nenian influon je ĉiuj fiuloj, kiuj povus ekonomie kaj politike devigi Ĉinion al ŝanĝigo de sia krima politiko rilate al Tibeto (kaj rilate al ĉinaj civitanoj)? Ĉu Tibeto suferas de morgaŭ? Ĉu kara Dalajlamo pensas ke sufiĉas preĝoj???

Internacia publika opinio kaj tiaj organizoj kiel EU, UN ankaŭ faras nenion. Por multe da eŭropaj landoj (kaj kompreneble por Usono) Ĉinio estas unu el plej grandaj ekonomiaj partneroj. Neniu vere serioze traktas la aferon de homoj rajtoj, kiam temas pri ekonomia intereso. Krome, en Ĉinio okazos olimpiado, kies organizado delonge ne estas ia "sporta etoso" - gravas nur monoj, merkato kaj amaskomunikilaj kontraktoj. Plej bona solvo - bojkoto de la olimpiado en Ĉinio kompreneble ne sukcesos kaj komunista reĝimo bone scias pri tio. Tibetanoj nuntempe estas mortataj, ĉar por "monda opinio" pli grava estas intereso elfluata de ĉina merkato. Granda kapitalo, kiel kutime, ne zorgas pri tiaj "stultaĵoj" kiel kultura / politika / mensa okupado de Tibeto.

Komune kun Tibeto kaj ĝiaj loĝantoj suferas ĉina popolo. Ĉiuj kvazaŭ ŝanĝoj pri kiuj oni povas ekscii per Ĉina Radio Internacia estas falsaj. Ĉinio disrompas la homajn rajtojn en multege da sferoj de socia, politika kaj ekonomia vivo de la lando. Ĉinanoj ofte vivas timante... Volo de kontraŭo tuj estas mortata de komunistaj krimuloj, senĉese agas mortpuno, oni mortas homojn por iliaj organoj (por nelaŭleĝaj transplantadoj), ne ekzistas libereco de esprimo, senĉese funkcias labor-koncentrejoj Laogai... Tio ĉi estas nur kelkaj ekzemploj de kruelaĵoj de komunistoj en Ĉinio.

Ĉu la mondo, Internacia Olimpia Komitato, Dalajlamo (kaj aliaj religiaj gvidantoj), finfine faros io ajn en la afero de Tibeto?? Ni povas organizi kaj partopreni en demonstracioj antaŭ ĉinaj ambasadejoj kaj montri, ke ni ne estas tiom stultaj, sensentaj homoj kiel politikistoj kaj aliaj "gravaj poersonoj"...

LIBERA TIBETO!

PS: tiu ĉi teksto NE estas direktita kontaŭ Ĉinanoj! Ĝi estas kontraŭo al malhoma politiko de ĉina registaro, kiu tiranas ĉinajn civitanojn same aŭ simile kiel la Tibetanojn...