Morgaŭ Internacia Tago de Virinoj... Plimulto da homoj (virinoj kaj viroj) opinias, ke tio ĉi estas specifa kaj precipa tago. Mi dubas, ĉu estas tiel...

Mi ankoraŭ memoras tiun ĉi festadon dum tempoj, kiam en Pollando regis komunista reĝimo. Ĉiuj virinoj je la 8-a de marto - ordone de ŝtato - ricevis (ekz. en laborejoj) ruĝajn  diantojn kaj tragikajn (se temas pri kvalito) ŝtrumpojn. Partio kaj ŝtato ordonis festi, do la popolo festis. Ĝis nun simile oni festas en Rusio kaj Bjelorusujo.

Por mi, la 8-a de marto estas nenia festo de virinoj. Tio ĉi estas simpla hipokriteco flanke de granda parto de viroj  - de patroj, edzoj, fratoj, filoj ĝis mastroj, pastroj kaj aliaj, kiuj dum tiu ĉi tago false montriĝas kiel "veraj amantoj de virina beleco kaj bonegeco"... Interese, ke dum la festo, viroj, preskaŭ kiel sklavuloj, fibabilas pri beleco de virinoj, pri ilia laboremo (en kuirejoj, infanaj ĉambroj k.s.), pri ilia neanstataŭebleco. La viroj diras: se ne vi - virinoj - kiu prizorgus pri niaj familioj, kiu kuirus, kiu amus nin??? Jen la "puraj intencoj" de viroj. Ie strange oni ne diras pri egaleco, pri respaktado de egalaj salajroj en laborlokoj kaj pri aliaj gravaj aferoj...

Fakte, iom post iom, tiu ĉi menso ŝanĝiĝas, precipe en nia (centr-orienta) parto de Eŭropo, sed tiu ĉi patriarkata alkutimiĝo, se temas pri tiuspeca traktado de virinoj estas senĉese populara. Mi eĉ ne diras pri aliaj partoj de la mondo, kie virinoj ofte estas traktataj kiel bestoj...

Jes, mi konsideras la fakton, ke mia opinio estas radikala kaj forte kritikema. Speciale mi troas, ke montri la hipokritecon de tiaj festoj kiel Internacia Tago de Virinoj. Se oni traktas iun dum la tuta jaro, kiel bezonata "aĵo", necesa balasto dum la vivo aŭ kiel seksuala objekto, tiam la festado dum unu tago estas simpla fiaĵo... Mi jam vidas la voĉojn de kritiko: Ja, ni festas sincere!, aŭ kelkaj virinoj diros: Tiu ĉi festado estas tiom amuza kaj bela! Viroj finfine memoras pri ni!

Jes, ĝuste temas pri tiu ĉi "finfine" - finfine viro ekvidos ion kaj kulture konservita festo de virinoj helpos al li aĉeti iajn "surprizojn" (ĉu mi devas aldoni, ke preskaŭ ĉiuj virinoj antaŭvidas ĉi tiajn "suprozojn"?).

Ni vivas en XXI-a jarcento. Kvazaŭ klara afero, ĉu ne? Sed samtempe, en multe da kontinentoj, landoj, regionoj, urboj, vilaĝetoj, domoj, litoj - virinoj suferas - pro seksperforto, religia kaj ŝtata diskriminado, salajra malegaleco, seksista kulturo kaj simpla malamikeco de "plej proksimaj personoj". Kiam ni komencos festi "amuzan kaj belegan" Tagon de Virinoj, ni pripensu la aferon, ke dum tiu ĉi tago (tiu ĉi jaro, tiu ĉi vivo...) multege da virinoj estos batitaj de siaj "amataj" edzoj, multe travivos (aŭ ne) la seksperforton ktp... Valoras ankaŭ memori pri plej elementa afero - la amon, respekton, adoron ni transdonu ĈIUTAGE - la festoj kaj sekso ne gravas en tiu ĉi afero!

Ĉia festo havas siajn nigrajn flankojn - ni memoru pri forĵetitaj ekster la sfero de bona amuzo kun floroj, kisoj kaj "sinceraj vortoj de adorado".