Antaŭ nelonge mi ricevis de ŝtato novan, plastan identigan karton. Kia ĝojo, kiel bonege! Mi devis pagi 30 zlotoj (ĉ. 10 eŭroj) pro tio, ke mi estas sekva n-ro, ke la ŝtato havas novan eblecon de la kontrolo.

Ĝis lasta tago de decembro 2007, ĉiuj Poloj devis ŝanĝi malnovajn identigajn libretojn en plastan identigan karton. Kiel kutime, milionoj da homoj atendis je la ŝanĝigo ĝis lasta tago kaj en lokaj oficejoj estis granda kaoso. Sed ne tiu ĉi afero estas plej grava...

Grava estas, ke mi kiel (laŭ ŝtataj reguloj) libera persono, devas pagi monon kontraŭ stulta peco de la identiga plastaĵo, kiu estas samtempe "hundrimeno" por mi. Ŝtato priŝtelas min kaj kontarŭ ŝtelitaj monoj kontrolas min. La argumento, ke la identigaj kartoj estas necesaj por ĉiutaga vivo, estas simpla stultaĵo. Ja, ekzistas landoj, kie tiaj dokumentoj tute ne estas! Krome, la ŝtatoj, bankoj, aliaj administrataj organoj kaj unuigita burokrataro de EU senĉese pligrandigas regolandon de elektronika, komputila kaj totala kontrolo.

Kio estas ankoraŭ stultega??? Ke granda operacio de ŝanĝigo de la identigokartoj estis fakte... sensenca de vidpunkto de la sama ŝtata administraro (!). Jen okazas, ke jam ekzistas planoj de... ŝanĝigo de identigo-kartoj, kiel komuna EU-dokumento. Denove ŝtato priŝtelis nin, kompreneble "pro nia sekureco kaj nia bono", kiel kutime :///

Se mi aŭ iu ajn homo faros ion nelaŭleĝan, aŭ se iaj institucioj de la ŝtato (kaj ankaŭ bankoj) ion volas de mi, ili TUJ kapablas serĉi min - rapidege, sen mia pesta identiga karto, sen miaj pestaj identigaj dokumentoj... Do, ĉu iu povas klarigi al mi, KIAL? Kial ni bezonas sekvajn ŝtatajn malkatenojn?!
Bedaŭrinde akcioj de ĝenerala bojkoto de novaj identigaj kartoj ne sukcesis en Pollando. Kiel kutime en tiu ĉi lando...